hrad Újezdec

Starý zámek
Středověký hrádek postavený v průběhu 14. stol. je zachován v podobě zemní fortifikace s mohutnými příkopy. Opuštěn pravděpodobně za husitských válek. Od poč. 16. stol. připomínán jako zřícenina, při prodeji r. 1534 Petrovi z Rožmberka. K r. 1761 doloženo označení "Starý zámek". Volně přístupný.
Hlavní obrázek místa
Mohutný příkop na východní přístupové cestě k hrádku od jihu
© Jaroslav Špiroch 04/2020
Graficke pismenko Ostrolovský Újezd se nachází 15 km jižně od Českých Budějovic. Obcí procházejí turistické a cyklistické stezky. Asi 1 km severně od obce se nachází lesopark s rodištěm a památníkem Jana Žižky z Trocnova.
Jižně od obce se nacházejí nad soutokem řeky Stropnice a Vrážského potoka pozůstatky hrádku.
24.4. 2020

  historie

  Někdy v průběhu 14. stol. bylo postaveno menší opevněné sídlo charakteru hrádku. Prvním historicky doloženým příslušníkem místního rodu byl Mikeš či Mikšík z Újezdce. Zemřel nejpozději na jaře 1381 a po něm zde sídlil jeho syn Přibík. Po Přibíkově smrti se jako vlastník na podzim roku 1389 přihlásil Oldřich z Rožmberka s odvoláním na kupní smlouvu, kterou kdysi uzavřel s Mikšem (jednalo se o újezdský dvůr a ostatní příslušenství). Samotný hrádek

  Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní spolek v Č.Budějovicích, 2011;Jaroslav Špiroch, 21.8. 2014

  popis

  Středověký hrádek stával 0,5 km jižně od vsi Ostrolovský Újezd a jeho staveništěm se stal úzký ostroh, spadající dosti příkrými svahy na východní straně k levému břehu říčky Stropnice a na západní k Vrážskému potoku. Asi 80 m nad soutokem byl ostroh přeťat příkopem úctyhodných rozměrů (šířka 23 m, hloubka až 6 m), přes nějž vedl původní vstup do hrádku prostřednictvím dřevěného mostu s poslední částí padací. Další příkop se souběžným nízkým

  Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní spolek v Č.Budějovicích, 2011;Jaroslav Špiroch, 21.8. 2014
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Ostrolovský Újezd