Původně gotický kostel, poškozený v r. 1560. Přestavovaný a zvětšený v 18. stol., dále koncem 18. a zač. 20. století. Zachovalý. Přístupný příležitostně.
Hlavní obrázek místa
© Jaroslav Špiroch 06/2019
Graficke pismenko Lhenice jsou městys na jihu Čech v Šumavském podhůří, 7km jihozápadně od Netolic v okrese Prachatice.
Přes náměstí ve Lhenicích kdysi procházela obchodní stezka z Českého Krumlova do Netolic.
Dominantou náměstí je kostel sv.Jakuba s farou, panský dům (samost.heslo), bývalá radnice a domy ve stylu jihočeského baroka. Památkový ráz si zachovaly jen jednotlivé domy okolo náměstí a podél cesty na Český Krumlov.
Webb obce.
23.4. 2020

  historie

  Původně raně gotický kostel, zachovaný částečně v hlavních zdech presbytáře, lodi a věže. Poškozený v r. 1560. Přestavěn a zvětšený byl v letech 1734- 40 (prodloužena byla loď a zaklenut presbytář lunetovou valenou klenbou). V r. 1783 byla zvýšena věž a opatřena jehlancovým krovem. Další opravy provedeny v r. 1833 (z kostelní věže a střechy sneseny prejzy a nahrazeny taškami, věž opatřena plechem). V r. 1904 prodloužen presbytář a zakončen

  UPČ,sv.2,kolekt.aut.,nakl.Academia,1978, Webb obce, Jaroslav Špiroch , 15.8. 2014

  popis

  Jednolodní kostel, s protaženým půlkruhově zakončeným presbytářem se sakristií po severní a novější kaplí po jižní straně a s hranolovou věží se stanem a přilehlou předsíňkou po jižní straně lodi. Západní průčelí je zakončeno lichoběžníkovým štítem, členěného rámci v omítce, na boku přízemí věže střílna s hlubokou špaletou; jižní kaple opatřena křídlovým štítem. Presbytář a loď kostela jsou zaklenuty valenou klenbou s výsečemi, sbíhající na

  UPČ,sv.2,kolekt.aut.,nakl.Academia,1978, Webb obce, Jaroslav Špiroch , 15.8. 2014
  sakrální památky
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Lhenice