Jednopatrový zámek ve tvaru pravidelného osmiúhelníku vystavěný po r. 1720 sedleckým klášterem, připisován J. B. Santinimu. Po prodeji sedleckého panství Schwarzenberkům r. 1819 slouží jako lovecký zámeček, od r. 1890 jako myslivna. Po r. 1948 byty státních lesů. Obytným účelům slouží dodnes.
Hlavní obrázek místa
© Petr Nožička 07/2014
Graficke pismenko První zmínka o vsi Horušice je z roku 1369, kdy patří sedleckému klášteru. Tentýž klášter zde kolem roku 1720 za opata Otty Zahrádeckého buduje malou osmibokou jednopatrovou barokní budovu, která měla sloužit ke studiu a ukládání klášterních písemností. Autorství stavby je literaturou připisováno Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi a to zejména na základě blízké podobnosti se Santiniho stavbou zámečku v Hubenově u Plas. Po prodeji sedleckého panství Karlu Filipovi Schwarzenberkovi v roce 1819, byla na severní straně přistavena kuchyně a budova krátce sloužila jako lovecký zámeček. V roce 1890 byla v opuštěné budově zřízena myslivna, byl ...
Petr Nožička, čerpáno z: Kol.aut. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989, 17.7. 2014

  popis

  Stavba je kamenná jednopatrová budova na půdorysu pravidelného osmiúhelníku, interiéry jsou členěny do tří traktů. Středem přízemí vedl široký průjezd na dvůr. Interiér přízemí je tvořen třemi menšími místnostmi, velkou předsíní a schodištěm. V patře je velká předsíň, jež je průchozí do velkého refektáře a následně tří menších místností, z nichž jedna sloužila jako domácí kaple. Prkenný strop předsíně i schodiště dosud nese barokní malby

  http://www.horusice.kh.cz/oxidHlwem9iPTImej04Jmw9ajEmZT0maWRwYXJlbnQ9MSZpZHBvbG96PTE3, 12.8. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  lovecký
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kutná Hora  (KH)
  Horušice