úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Jak se šachta zrodila

Graficke pismenko Podzemí bývalého železnorudného dolu Chrustenice nám bylo známo

 
Graficke pismenko z dřívějších průzkumů. V roce 1992 jsme důl navštívili s panem Osvaldem,
 
Graficke pismenko bývalým ředitelem šachty. Při té příležitosti jsme se dověděli spoustu nových
 
Graficke pismenko informací a příběhů z doby, kdy ještě probíhala těžba. V lednu roku 1995 jsme
 
Graficke pismenko oslovili ředitele tehdejších Strojíren Chrustenice a.s. pana Semráda a seznámili ho se záměrem záchrany a využití stávajícího podzemí. Po nezbytné úvodní papírové válce – zjištění posledního majitele, vyřízení povolení a dalších formalit – nám bylo sděleno následující: „Vážení přátelé, na základě Vašeho záměru využití historického důlního díla v prostorách Strojírny Chrustenice a.s. na vybudování důlní expozice Vám s potěšením oznamuji, že představenstvo společnosti na svém zasedání dne 14.2.1995 záměr odsouhlasilo…“
 
Graficke pismenko Neprodleně byly zahájeny otvírkové práce. Z dolu jsme vyvezli 14 velkoobjemových kontejnerů odpadu (železný šrot, platy, domovní odpady), bylo nutno zabezpečit vstupy a provést provizorní osvětlení chodeb. V budově bývalé jídelny a kuchyně vyrostla malá expozice fotografií a dalších drobných památek na období těžby. 23.června 1995, přesně 30 let od okamžiku, kdy z dolu vyjel poslední vůz, se na dole sešli dosud žijící horníci a jejich rodiny, aby se zúčastnili malé slavnosti „Zatlačení prvního vozu do dolu po 30 letech“. Vozík zatlačil pan Ing. Patera ze Zdic, který pracoval na všech železnorudných dolech Barrandienské pánve. Pamětníci předali do expozice fotografie a další osobní památky na svoji hornickou minulost. Pro nás a pro důl pak nastaly všední dny budování expozice a zpřístupňování dalších chodeb. Důlní expozice Chrustenická šachta je otevřena od června 1997. Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je k vidění řada unikátních exponátů, připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v okolí. Železnorudný důl Chrustenice (1861-1965) patřil ve své době k největším a nejvýznamnějších dolům Barrandienu – oblasti západně od Prahy. Měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 metrů pod hladinu moře. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy.
 
Graficke pismenko Součástí prohlídky je jízda důlním vlakem. Nachází se zde stálá expozice o lomech Amerika – Mořina. Na jaře roku 1996 se v dole natáčely epizody televizního seriálů Zdivočelá země a film Bumerang, v roce 1997 záběry do televizního seriálu Motel Anathema a v březnu roku 2000 zde vznikalo druhé pokračování Zdivočelé země.

Text: pověsti
14.7. 2014 - www.chrustenicka-sachta.cz/