Historie důlní šachty

Graficke pismenko Doba před n. l. – Železářstvím se zde zabývali Bojové,

 
Graficke pismenko keltský kmen, který se usídlil v Čechách ve 4. Stol. Před naším letopočtem.
 
Graficke pismenko Z této doby pocházejí nálezy tavicích pecí a železných výrobků v okolí Loděnic
 
Graficke pismenko a Krušné hory.
 
Graficke pismenko Ruda byla zpracována na místě nálezu v takzvaných „vlčích“ nebo „kusových“ pecích. 8. stol. N. l.
 
Graficke pismenko první historická zpráva o dobývání a zpracování železa v pánvi českého ordoviku (Hájkova kronika).
 
Graficke pismenko Z této doby pochází nálezy u Loděnic, Chýňavy a Nučic.
 
Graficke pismenko Ruda se zpracovávala v malých pecích za pomoci dřevěného uhlí a dmýchání vzduchu z kožených vaků.
 
Graficke pismenko Zpracovávala se ruda z výchozů, kde byla větráním uvolněna a přeměněna v limonit.
 
Graficke pismenko Později byla hlavní pozornost věnována rudám červeným – krevelovým. 1861
 
Graficke pismenko počátek kutání v Chrustenicích. Kladenští železářstí podnikatelé, zastoupení
 
Graficke pismenko Janem Váňou, nálezcem kladenského uhelného ložiska, získali kutací povolení pro průzkum železnorudného ložiska. 1863
 
Graficke pismenko kladenským podnikatelům byla propůjčena dvě dolová pole 1905
 
Graficke pismenko počátek těžby. Dobývalo se v lomu na úbočí vrchu Blejskava, severovýchodně od dnešních
 
Graficke pismenko Chrustenických strojíren. 1907 1.července zahájeny otvírkové práce na ložisku čistěním starých sledných štol, zvláště štoly
 
Graficke pismenko na nynějším 8. patře, a kopáním sledných rýh. Štola na 8.patře byla připravena pro budoucí těžbu a 
 
Graficke pismenko byla vyražena patra nad 8.patrem. Přípravné práce zaměstnávaly 28 dělníků. Zahájena výstavba
 
Graficke pismenko provozních budov. 1908 16.února zahájena hlubinná těžba, postaveny pražící pece 1909 4.ledna zahájen provoz visuté lanové dráhy od dolu k nádraží Loděnice, kde byla vybudována
 
Graficke pismenko skládací stanice. 15.dubna byla hloubena z 8.patra v podloží ložiska úklonná těžní jáma až na úroveň 32.patra.
 
Graficke pismenko Jáma měla úklon 45o a říkalo se jí „Stará šachta“ nebo také „I. úklonná jáma“. 4.ledna narazena ruční doprava vytěženého materiálu od I. úklonné jámy koňmi. 1912
 
Graficke pismenko konečný počet pražících pecí dosáhl 34 1921
 
Graficke pismenko zahájeno ražení nové těžní jámy – tzv. „I.vlečná jáma“. Její úklon činil 14o, byla dlouhá 974 m
 
Graficke pismenko a vedla na 48.patro. 1924-1940
 
Graficke pismenko těžba dosahuje maxima
 
Graficke pismenko nejvíce rudy vytěženo v roce 1929 – celkem 281 000 tun. 1928
 
Graficke pismenko vybudována tzv. „Nová štola“, která nahradila „Starou štolu“ z roku 1908,
 
Graficke pismenko jako hlavní vstupní chodba
 
Graficke pismenko do dolu, I. vlečná jáma dána do plného provozu, odstavena „Stará šachta“. 1931
 
Graficke pismenko započato s těžbou II. Vlečné jámy ze 48. Patra na 72. Patro 1937
 
Graficke pismenko II. Vlečná jáma byla uvedena do provozu, dosáhlo se 80. Patra dolu – nejhlubšího patra 1945
 
Graficke pismenko důl znárodněn, přešel do nově vytvořeného národního podniku Středočeské uhelné a železnorudné doly v Kladně. Těžba dosáhla minima 32 600 tun. 1950
 
Graficke pismenko od 1.ledna byl důl začleněn pod správu národního podniku Železnorudné doly Nučice 1953
 
Graficke pismenko vytěženo 139 000 tun, od tohoto roku těžba stagnuje 1957
 
Graficke pismenko pozastaveno pražení v pecích 1958
 
Graficke pismenko od 1.ledna důl přešel pod správu národního podniku Železnorudné doly a hrudkovny Ejpovice 1965 23.6. v 11 h ukončení těžby. Z Chrustenického ložiska bylo podle odhadu vytěženo asi 7 771 709 tun. Podle horního zákona byl pro důl stanoven dobývací prostor o plošné výměře 122 ha 49 a 54 m2.

Text: historie
14.7. 2014 - www.chrustenicka-sachta.cz/