Graficke pismenko Přes potok Skalici nedaleko Nerestců se klene empirový kamenný most se třemi oblouky. Původně byl zdoben šesti sochami světců z dílny J. Hammera z roku 1814. Oblouky mají třímetrové vzepětí, rozpětí krajních oblouků je 12 metrů, střední oblouk má rozpětí 13 metrů. Most má šířku 6 metrů, jeho zahrocené pilíře vystupují do návodní i do povodní strany řeky. V pilířích mostu jsou komory pro nálože na případné zničení mostu, které tu byly asi vyhloubeny v době napoleonských válek. Zábradlí mostu je vysoké 1,1 metru, na obě strany mostu se rozevírá.

 
Graficke pismenko Most není v dobrém stavu, problémem je spousta betonové omítky, která se na něj byla kdysi doslova „naházena“ v rámci údržby, dále je podemletý jeden pilíř, kapsy jsou rozsypané a vyžadují důkladnou opravu. Povrch mostu původně tvořily kostky, nyní je pokryt asfaltem, nicméně se uvažuje o navrácení dlažebních kostek. Na opravu mostu a soch nejsou zatím finanční prostředky.
 
Graficke pismenko Most dnes alespoň není zatěžován tolik jako v minulosti, souběžně s ním je od 60. let 20. století na nové komunikaci vybudován moderní silniční most.

Text: popis
13.7. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=281