Graficke pismenko Areál Pillmannova dvora tvoří na západní, severní a východní straně hospodářské budovy a jižní stranu tvoří patrové obytné křídlo. Má symetricky umístěnou nízkou věž a mansardovou střechu. Toto hmotové rozvržení objektu zřejmě vzniklo nejpozději v 16. století, jak ukazuje nejstarší veduta města od Jana Willenberga z r. 1602; hranolová věž tehdy měla dlátkovou střechu, která by mohla prozrazovat pozdně gotický původ. Svědectví o náročnosti renesančních úprav poskytuje zachovaný etážový štít východního průčelí (odpovídá pravděpodobně Ehrenpreisově přestavbě na sklonku 16. stol.). Maurerova přestavba, dokončená asi v r. 1777, spočívala v barokizaci fasád, osazení mansardových střech, zřízení kaple a také v rozšíření hlavní budovy směrem do nádvoří (zvětšení obytné plochy a vznik vnitřních komunikačních prostor).

 
Graficke pismenko Protože další majitelé neprováděli žádné výrazné změny, zachoval se dvůr jako zajímavý a hodnotný příklad barokní předměstské rezidence. Do jisté míry přežívá také krajinný kontext dvora, k jehož hospodářskému zázemí dříve patřily kromě pozemků i menší rybníky a cihelna. Zcela bohužel zpustla někdejší okrasná zahrada na jižní straně hlavní obytné budovy (zachycena na nejstarších plánech z 2.pol. 18.stol.). Zanikl rovněž klasicistní zahradní altán, zřízený nejspíše za purkmistra Schmidta v 1. polovině 19. století.

Text: popis
3.7. 2014 - Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka, D.Kovář, Historicko-vlastivědný spolek, Č.B. 2011, Jaroslav Špiroch

tianDe Praha

Při okrajích českobudějovického katastru vzniklo ve středověku několik dvorů, které měly převážně hospodářskou funkci. Mezi výjimky patří dnešní Pillmannův dvůr, který býval po barokní přestavbě někdy nazýván zámečkem. Nejstarším doloženým držitelem byl již r. 1396 měšťan Šrámek. Po několika dalšíc…
historie - Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní spolek v Č.Budějovicích, 2011, Jaroslav Špiroch
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu