Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

tvrz Vřesek

Vřísek, Břízek

Graficke pismenko Výzkum provedený r. 2000 detekčním přístrojem z iniciativy kronikáře Václava Kovandy prokázal pod vrstvou hlíny a pod kořeny stromů základy pěti větších obdélníkových staveb včetně kruhové základny obranné věže. Na straně východní, kde byla skála nejpřístupnější, byly objeveny dnes již velice pozměněné zbytky umělého příkopu, přes který pravděpodobně vedl padací most. Těsně vedle byly objeveny zbytky základů strážního domku. Dvůr neměl žádné hradby. Byl chráněn uměle vytvořeným velkým rybníkem, který obepínal celou skálu se dvorem a zasahoval jedním svým ramenem do údolí vedoucího k severu, směrem k vesnici Podolánce. Uprostřed tohoto bočního ramene byla vytvořena napříč umělá hráz, která zadržovala vodu celého rybníka. Hráz byla v dobrém stavu znatelná ještě v roce 1979, část zděného stavidla ještě na začátku 20. století. Široké údolí s mírně se svažujícím terénem bylo díky několika silným pramenům vody od prvopočátku předurčeno k pěstování zeleniny ve velkém. Kromě těchto pramenů protékal údolím v té době velice vodnatý Radonický potok, který plnil velký rybník vodou.

 
Graficke pismenko Tvrziště je oválná, asi 13 až 15 metrů vysoká skála, přibližně 80 x 150 metrů veliká. Najdeme ji v širokém údolí poblíž obce Radonice.

Text: popis
16.6. 2014 - Michal Šorm (zdroj: Václav Kovanda, Jenštejnský občasník a web obce), redakčně doplnil Jiří Špaček

tianDe Praha

Na území Jenštejna byly ve 14. století dvě tvrze: Jenštejn a Vřesek. Jenštejnská tvrz byla později upravena na hrad. Tvrz Vřesek stávala na oválné skále poblíž Radonic. V současné době má celé údolí jméno Břízek. Vřesek nebyla ani tak tvrz jako spíše svobodný dvůr patřící pražským klášterům. Řízen b…
historie - Michal Šorm (zdroj: Václav Kovanda, Jenštejnský občasník a web obce), redakčně doplnil Jiří Špaček
Středočeská obec Radonice se přimyká na severovýchodě k území hl. m. Prahy. Je doložena od r. 1397 a dnes má skoro tisíc obyvatel. Na severozápadním okraji zřídila Rodinný park Amerika s řadou dětských herních prvků, jezerem s upravenými břehy na obnovených pramenech a rozlehlými výběhy pro chov kon…
turistické -
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu