Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

tvrz Vřesek

Vřísek, Břízek

Graficke pismenko Na území Jenštejna byly ve 14. století dvě tvrze: Jenštejn a Vřesek. Jenštejnská tvrz byla později upravena na hrad. Tvrz Vřesek stávala na oválné skále poblíž Radonic. V současné době má celé údolí jméno Břízek. Vřesek nebyla ani tak tvrz jako spíše svobodný dvůr patřící pražským klášterům. Řízen byl tak zvaným hamfestem či hantfestem, což ve staré češtině znamenalo písemné potvrzení udělených výsad, svobod, privilegií či majetkových práv listinnou formou. Tvrz neměla obranné hradby. K její obraně sloužil velký rybník kolem celé skály napájený z velmi vodnatých pramenů a z potoka tekoucího od Radonic. Od roku 1402 až do začátku 17. století jsou ve staré kronice zapsána všechna jména majitelů tohoto dvora, kteří byli povinni dodávat veškeré výpěstky pražským klášterům. Každoročně to bylo veliké množství obilí a olejnin, hlavním sortimentem však byla zelenina. Na mapě z roku 1547 je zaznamenána poloha tohoto místa.

 
Graficke pismenko Dvůr Vřesek pravděpodobně zanikl v roce 1639, kdy švédská vojska generála Bannera ve třicetileté válce pobořila jenštejnský hrad i všechny grunty ve vsi. Po této válce není o dvoru Vřesek nikde již žádná zmínka. Spolu se dvorem zanikl i velký rybník. Roku 1949 byl na místě nalezen poklad - džbánek se stříbrnými mincemi, který pocházel z doby před třicetiletou válkou.
 
Graficke pismenko V roce 2000 byl z iniciativy kronikáře obce Jenštejn Václava Kovandy proveden průzkum někdejšího tvrziště detekčním přístrojem, který přinesl překvapivé výsledky. Díky tomu dnes známe poměrně přesný popis tvrze. Výsledky svých prací publikoval Václav Kovanda v Jenštejnském občasníku v letech 2012 a 2014 a na webu obce.

Text: historie
16.6. 2014 - Michal Šorm (zdroj: Václav Kovanda, Jenštejnský občasník a web obce), redakčně doplnil Jiří Špaček

tianDe Praha

Výzkum provedený r. 2000 detekčním přístrojem z iniciativy kronikáře Václava Kovandy prokázal pod vrstvou hlíny a pod kořeny stromů základy pěti větších obdélníkových staveb včetně kruhové základny obranné věže. Na straně východní, kde byla skála nejpřístupnější, byly objeveny dnes již velice pozměn…
popis - Michal Šorm (zdroj: Václav Kovanda, Jenštejnský občasník a web obce), redakčně doplnil Jiří Špaček
Středočeská obec Radonice se přimyká na severovýchodě k území hl. m. Prahy. Je doložena od r. 1397 a dnes má skoro tisíc obyvatel. Na severozápadním okraji zřídila Rodinný park Amerika s řadou dětských herních prvků, jezerem s upravenými břehy na obnovených pramenech a rozlehlými výběhy pro chov kon…
turistické -
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu