Černínská zahrada tvoří spolu s Černínským palácem jednolitý barokní celek, s ohledem na dlouhodobé využití a omezený přístup do samotného paláce (ministerstvo zahraničních věcí) ji však lze považovat za samostatný památkový objekt. Černínský palác byl vybudován ve druhé polovině 17. století jako velkoryse pojatá stavba vzniklá navíc coby protipól přímo naproti Pražskému hradu. Později tento efekt zanikl další stavbou Toskánského paláce.

 
Graficke pismenko Monumentální Černínský palác vznikal již od roku 1669, budování přilehlé zahrady se datuje až do doby po roce 1693. Původně ji projektoval architekt samotného paláce Francesco Caratti, do víceméně současné podoby ji ale přetvořil až později český architekt František Maxmilián Kaňka. Kaňkovo jméno ostatně nese i půvabný barokní pavilón uzavírající severní část zahrady, jeho autorství u této stavby ale dodnes nebylo potvrzeno. Černínové opustili palác již v 18. století, později zde řadu let sídlila armáda, což se na stavu paláce i zahrady podepsalo. K rekonstrukci došlo až za první republiky, kdy se Černínský palác stal sídlem ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1958 je palác i se zahradou na seznamu kulturních památek. Další obnova zahrady proběhla v l. 1994-1997 (architekti Zdeněk Kuna a Jaroslav Zdražil).
 
Graficke pismenko Zahrada je teprve od roku 2011 veřejně přístupná. S ohledem na využití paláce, v němž stále sídlí ministerstvo zahraničních věcí, je však vstup (bezplatný) možný pouze o nedělích a svátcích od května do října. Část bezprostředně přiléhající k severní části paláce je koncipována jako přísně symetrická francouzská zahrada s jezírkem, fontánou a již zmíněným Kaňkovým pavilónem, zatímco západní část má charakter anglického parku. Celá zahrada má rozlohu 1,72 hektaru a leží ve výšce 231-233 metrů nad mořem.
 
Graficke pismenko Zajímavostí je hraniční kámen z česko-bavorských hranic, který v říjnu 1990 dostal darem tehdejší ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier.

Text: historie
2.6. 2014 - Pavel Vlach (s použitím internetových zdrojů a propagačních materiálů Pražské informační služby)