Graficke pismenko Nejstarší písemná zmínka o zdejším kostelu pochází z roku 1371 a již tehdy zde byla i fara, která zanikla v husitských válkách. Nový orientovaný kostel byl postaven až v pozdním baroku, a to v letech 1777-1779. Kostel je jednolodní s pravoúhle uzavřeným presbytářem, k němu přiléhající obdélnou sakristií a věží, která je součástí západního průčelí. Průčelí stavby nese letopočet 1777, tehdy ale nebyl kostel zřejmě v interiéru úplně dokončen, a proto byl začátkem 20. století při obnově též nově zařízen. Malovaná oltářní architektura v presbytáři byla zabílena a bylo pořízeno novobarokní vybavení kostela. Oltářní obrazy a malby na klenbách provedl r. 1902 malíř prof. Karel V. Mašek, ve kterých znamenitě spojil své secesní pojetí s barokem.

 
Graficke pismenko Kostel Povýšení sv. Kříže je filiálním kostelem ve farnosti Radnice, přesněji ve spojené farnosti Radnice-Zbiroh, a konají se v něm pravidelné sobotní bohoslužby. Vzhledem k dlouhodobé absenci údržby je však kostel ve špatném technickém stavu. Do krovu zatéká a vazné trámy nalehly na klenby a zejména na klenební pás vítězného oblouku, který má po obou stranách trhliny, ohrožující jeho stabilitu. Kromě toho je kostel zavlhčen spodní vodou a špatně odváděnou vodou povrchovou.

Text: historie
4.9. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4 T-Ž, Academia 1982, a informace farnosti Radnice-Zbiroh))


OOO