Zámek Hrubá Skála

Graficke pismenko Zámecký komplex, vzniklý přestavbou gotického hradu, na strmých pískovcových skalách při severozápadním okraji Hruboskalského skalního města.

 
Graficke pismenko Původní hrad, zvaný Skála (přívlastek Hrubá dostal později na odlišení od jiného hradu Skála – dnešní Malé Skály), založil kolem roku 1350 Hynek z  Vladštejna na pískovcových skalách propojených mosty. Za vlády Jiřího z Poděbrad jej dobylo královské vojsko, protože majitel Jan Jiří z Házmburka patřil mezi odpůrce krále Jiřího. Za pánů Smiřických ve 2.pol. 16.stol. byl hrad přestavěn na pohodlný renesanční zámek. Po smrti posledního ze Smiřických, slabomyslného Jindřicha Jiřího, získal Hrubou Skálu v r. 1630 Albrecht z Valdštejna. Valdštejnové drželi zámek až do r. 1821, kdy panství prodali Janu Lexovi z Aehrentalu; Aehrentalové dali zámek přestavět v r.1859 ve stylu romantické novogotiky podle plánů arch. B. Grubera.
 
Graficke pismenko Podle básně Beneš Heřmanóv z Královédvorského rukopisu byli pod hradem za vlády Přemysla Otakara I. poraženi Sasové, což připomíná mohutný obraz Mikoláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou v Muzeu Českého ráje v Turnově.
 
Graficke pismenko Do zámku se vstupuje přes strž po kamenném mostě, který nahradil původní most padací. Most zdobí cenné barokní sochy sv. Floriána a sv. Vavřince od J. Jelínka z r. 1725. Na přední části, původním předhradí, stojí někdejší hospodářské budovy a obydlí čeledě. Zadní hrad, spojený s předhradím delším kamenným mostem přes úzkou rokli, stával na pískovcovém bloku, jehož stěny strmě spadají do tří stran. Zámecké budovy s pseudogotickým průčelím obklopují lichoběžníkové nádvoří, jehož severní stranu uzavírá z větší části jen nízká zeď terasy. V západní části je hranolová věž, přízemí a 1.patro má zasklené arkády, dominantu tvoří velká válcová věž s vyhlídkovým ochozem. Na fasádě jižního křídla se částečně dochovala renesanční sgrafita.
 
Graficke pismenko Zámek byl po roce 1945 upraven pro účely odborové rekreace, čemuž padla za oběť značná část původních interiérů. Dnes je tu hotelové zařízení CK OREA.

Text: historie
17.6. 2003 - JAG LN - internet

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182