Graficke pismenko Evangelický kostel sv. Petra a Pavla postaven v roce 1875, věž byla ke kostelu přistavěna až v roce 1917. Vystavěn byl podle návrhu stavitele Karl Haberzettla z Chebu.

 
Graficke pismenko Budova kostela je trojlodní bazilika s polygonálním presbytářem, v jeho architektuře převažuje novorománský sloh. Fasáda je rozdělena na jednotlivá pole lizénami. V jednotlivých polích jsou půlkruhová okna. Stavba je ukončena dosti přesahující korunní římsou. Do kostela se vchází podvěžím na západní straně. Nad vchodem je portál a nad ním vysoké půlkruhové okno. Věž je ukončena nízkou kopulí s křížem. Vnitřek kostela je jednoduše vyzdoben, jak u evangelických kostelů běžně bývá.

Text: popis
22.5. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.flinfo.cz/cz/zajimavosti-v-regionu/evangelicky-kostel-sv-petra-a-pavla-frantiskovy-lazne