Graficke pismenko Kostel sv. Václava je jednolodní obdélná stavba s pravoúhle uzavřeným presbytářem. Ve východní části kostela nad sakristií je vyzdvižena věž. Na protilehlém západním průčelí je hlavní vchod do kostela. Toto západní průčelí je členěno pilastry, v horní části je pak barokní štít, uprostřed něhož je umístěna dnes prázdná nika. Zařízení interiéru je převážně pseudorenesanční z doby po poslední rekonstrukcí r. 1888, nejcennějším předmětem je cínová křtitelnice z roku 1553. Na hlavním oltáři obraz sv. Václava. Soupis památek z počátku 20. století uváděl v kostelní věži tři zvony, dva renesanční z let 1544 a 1554 a barokní z roku 1722.

 
Graficke pismenko Kostel je jednou z předních památek barokní architektury Kolínska a je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Text: popis
15.4. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (A – J), Poche a kol., Academia Praha 1982