Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228. Původní gotický kostel sv. Václava stál v obci již před rokem 1361, neboť v tomto roce je zde připomínán jako farní. Vystavěli ho asi sázavští mnichové, neboť jim obec ve 14. a 15. stol. patřila. Po husitských válkách sem byli dosazováni kněží podobojí. Po bitvě na Bílé Hoře museli kněží podobojí opustit zemi, krutská fara zanikla a kostel sv. Václava zůstal opuštěný a chátral. Správu krutského kostela vykonávali kněží ze vzdáleného Kostelce nad Černými lesy. Takto vzdálená správa však byla nedostatečná, proto byla přičiněním patronky vévodkyně Marie Terezie Savojské roku 1730 fara obnovena. Roku 1732 byla postavena nová farní budova. Následně zbourán i starý kostel. V letech 1740 – 1743 byl přičiněním faráře Josefa Löbela v barokním stylu vystavěn nový kostel a zasvěcen opět sv. Václavovi. Zdejší faráři byli horlivými katolíky, farář Löbel osobně chytal tajné nekatolíky, jeden z jeho nástupců Václav Masopust byl dokonce roku 1782 propuštěn a uvězněn, protože odmítl respektovat nařízení tolerančního patentu a mimo jiné odmítal pohřbívat nekatolíky na katolických hřbitovech.

 
Graficke pismenko Roku 1822 zhotovil místní zámečník Matěj Pospíšil pro kostel velké věžní hodiny. Opravami kostel prošel v letech 1879 a 1888. Dnes už je ale bohužel opět ve špatném stavu.

Text: historie
15.4. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: Umělecké památky Čech 4 (A – J), Poche a kol., Academia Praha 1982