úterý, 1. prosinec 2020. Svátek slaví Iva, zítra Blanka

Graficke pismenko Kostel je orientovaná jednolodní stavba. Kostelní loď je čtvercová s hranolovitou věží s nárožními pilastry a cibulovitou bání na západní straně, presbytář je od lodi značně odsazený a stejně jako loď čtvercový. Při jižní stěně presbytáře je barokní sakristie s drobnou novodobou předsíní. Presbytář je zaklenut jedním polem křížové žebrové klenby s terčovým svorníkem, bez konzol. V závěrové stěně za oltářem je zachováno gotické hrotité okno s kružbou. Vstup do kostela je podvěžím barokní věže za níž je v západní zdi lodi ústupkový gotický portál. Loď je plochostropá, gotický stav může indikovat ústupek ve zdivu, který mohl sloužit k ukotvení na krovu nezávislého falešného stropu lodi či přímo původního krovu. Na západní straně lodi je dřevěná kruchta, na kruchtě varhany z roku 1893 od kutnohorské firmy Mölzer. Zařízení barokní z doby kolem roku 1740. Na hlavním oltáři obraz sv. Markéty z roku 1684. Prameny doloženy nedochované zvony - z roku 1512 či 1522 z kutnohorské dílny Jakuba Ptáčka, přelitý v roce 1883, téhož roku byl přelit i barokní zvon ulitý pražským zvonařek Václavem Frankem roku 1795. Do vnější zdi sakristie jsou druhotně zasazeny čtyři náhrobníky - znakový náhrobník Anny Strakové z Klinštejna (†1615) a další tři dnes již nečitelné.

Text: popis
24.4. 2014 - Zany