Graficke pismenko První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257 z přídomku Luthera ze Suchdola. Samotný kostel je poprvé zmiňován jako farní v registru papežského desátku k roku 1352, jde však o raně gotickou stavbu z 2. poloviny 13. století – K. Kibic a V. Vaněk předpokládají její vznik kolem r. 1280. V 16. století byla fara neobsazena a po třicetileté válce již nebyla obnovena. K tomu došlo až o století později, když byla roku 1751 do Suchdolu přenesena nedávno zřízená fara z Vysoké.

 
Graficke pismenko Kostel byl přestavěn v několika (nejméně ve třech) barokních fázích. Nejstarší z nich je doložena dendrochronologickými daty krovů do doby po roce 1708. Další fáze zřejmě následovala před rokem 1738, kdy se pozornost přesunula na vybavení interiéru – byly pořízeny nové oltáře, kazatelna, byl vymalován strop lodi. Jakési rozsáhlejší, avšak blíže neurčené práce jsou doloženy k roku 1775 – tehdy snad mohla vzniknout současná okna a někdy z tohoto období zřejmě pochází i sakristie. Popis z roku 1882 již kostel zachycuje v podstatě v dnešní podobě. Poslední změnou byla drobná předsíň, která přibyla před vchod do sakristie někdy kolem poloviny 20. století.
 
Graficke pismenko Kostel svaté Markéty je chráněn jako nemovitá kulturní památka ČR.

Text: historie
24.4. 2014 - Zany