Prvn zmnka je z r. 1318 z pdomku Bluda z Moraic a ze Sedltk. Snad prv on postavil tvrz, z n se dochovalo okrouhl tvrzit obtkan vodnm pkopem a nepatrn zbytky zdiva. Dnen spka v mst tvrze je hodnotnou barokn budovou a je soust veejnosti nepstupnho hospodskho dvora.
Hlavn obrzek msta
spka od jihu
Pavel Zany Komrek, 30. 3. 2002
Graficke pismenko Zbytky tvrze Sedl횝ka najdete v arelu rozshlho hospodskho dvora ve stejnojmenn osad asi 5 kilometr zpadn od Litomyle smrem na Skute.
Dodnes se z tvrze dochovalo okrouhl tvrzit obklopen vodnm pkopem a drobn zbytky zdiva. V 18. stolet byla mst tvrze postavena hodnotn barokn spka se zprohbanmi tty zdobenmi vzami.
Cel hospodsk dvr je soukromm majetkem a tud veejnosti nepstupn. Na spku i na zbytky tvrze je vak dobe vidt pes plot. Dvr se spkou je dobe viditeln u z hlavn silnice. Do vesnice je teba udlat krtkou odboku.
Spka je v pomrn dobrm stavu a nedvno dostala novou stechu.
Vojtch Barcal, 30.3. 2014

  historie

  Sedl횝ka u Moraic se poprv psemn pipomnaj r. 1318, kdy si zde na ostrvku s vodnm pkopem postavil Blud z Moraic tvrz. Po nm tuto tvrz, ke kter patil jet dvr a nkolik statk, vlastnil jeho pbuzn Jindich Makovsk z Pottejna a koncem 14. stolet jeho ze Rudlin Royt, synovec litomylskho biskupa Jana ze Stedy a krlovsk rycht ve Vysokm Mt ( 1391). Rudlinova dcera Anna prodala ji dve st Sedltk Filipovi ze

  Tom imek: Hrady, zmky a tvrze v echch, na Morav a ve Slezsku, dl VI. - Vchodn echy, Svoboda, Praha 1989, 23.4. 2014

  Tutistick mapy

  Ne vyrazte, nezapomete si pibalit dobrou mapu.

  Shocart turistick 1:50 000

  Turistick mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  ternn nznaky
  nepstupno
  esk republika
  Pardubick kraj
  st nad Orlic (UO)
  Sedl횝ka