popis

Graficke pismenko Z vrcholně gotické tvrze dodnes stojí hranolová věž o rozměrech cca 8x8 metru dochovaná do úrovně čtvrtého patra. Ostatní budovy areálu měly jen podružný význam. Přízemí a první patro zaklenuté valenými klenbami byly přístupné portálky přímo ze dvora, do druhého patra vedl z nějaké další dnes zaniklé budovy či pavlače padací můstek.

 
Graficke pismenko Druhé až čtvrté patro byly obytné, svědčí o tom okénko se sedátky v nice severní stěny druhého patra a zbytky sopouchu krbu a zazděný vstup na prevét v patře čtvrtém. To však mohlo být až dílem mladší gotické přestavby.
 
Graficke pismenko Jižně od věže stojí zříceniny dlouhé jednotraktové patrové budovy postavené zřejmě v 17. století v místě zasypaného příkopu. Objekt, který sloužil ke správním a hospodářským účelům, spěje bez jakékoliv údržby k definitivnímu zániku.

Text: historie
7.6. 2004 - Zany