dějiny

Graficke pismenko Již od roku 1259 se připomínají vladykové z Lošan, jejich sídlo se však zatím nepodařilo lokalizovat. Ve 14. století přešly Lošany do majetku kutnohorských měšťanů, v letech 1414-1478 to byli pozdější vladykové Alderové z Lošan. To již zde stála nová tvrz, jejíž věž doposud stojí. Po Alderech následovali Čabeličtí ze Soutic, kteří v první třetině 16. století statek prodali městu Kutná Hora. To jej vlastnilo až do roku 1945, kdy přešel do vlastnictví státu. Státní statek Kolín, který jej užíval, do údržby příliš neinvestoval, omezil se pouze na zastřešení věže.

Text: historie
7.6. 2004 - Zany