Graficke pismenko Starý židovský hřbitov v Liběšicích byl založen v 18. století, někdy je uváděno datum 1776, a na ploše 3 ha se nachází mnoho většinou poškozených barokních a klasicistních náhrobků. Jako většina starších hřbitovů leží na odlehlém místě ve svahu a je obehnán masivní opukovou zdí. Ta je poškozena a chátrá. Vstup byl patrně na severovýchodní straně od současné cesty a zde byla snad také márnice. Hřbitov je poškozený a zarostlý náletovými dřevinami, na severní polovině roste dokonce stará hrušeň. Její existence zde svědčí o dlouholetém nevyužívání hřbitova (použití pohřebiště k jinému účelu než pohřbívání a uchování ostatků zemřelých je pro Židy nepřijatelné), opuštěn byl zřejmě krátce po založení nového hřbitova r. 1897.

 
Graficke pismenko Hřbitovy byly hebrejsky nazývány bet kvarot - dům nebo místo hrobů nebo také bet olam - dům věčnosti. O zaopatření umírajících a mrtvých se starala zvláštní skupina mužů, zvaná chevra kadiša - pohřební bratrstvo, tvořené váženými a ženatými muži. První bratrstvo, založené rabim Eliezerem Aškenazim, známe z roku 1564 v Praze. Stav tohoto starobylého pohřebiště je alarmující a zatím není jasné, zda bude někdy opraven.

Text: historie
17.3. 2014 - Prudký Martin podle http://www.zidovskehrbitovy.wz.cz/, Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy - P. Ehl, A. Pařík, J. Fiedler


OOO