Původně dřevěný kostelík. Později byl postaven kamenný kostel sv. Isidora, u něj zřízena fara. V poslední čtvrtině 19. století vybudován kostel nový. Orientovaná obdélná stavba je na východní straně zakončená hranolovou věží, vstup předsálím na západě.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Isidora Madridského v Horní Loděnici
© Pavel Vítek 01/2014
Graficke pismenko Obec Horní Loděnice leží 10 km severovýchodně od Šternberka, nedaleko od konce silničního úseku nazývaného Ecce homo. Kostel svatého Isidora Madridského se nachází v obci, vlevo od hlavní silnice č. 46, při jízdě ze Šternberka.
Pavel Vítek, 5.3. 2014

  pověsti

  Svatý Isidor z Madridu zvaný též Isidor Rolník (asi 1070 – 15. května 1130) se narodil chudým a zbožným rodičům. Musel jim pomáhat na poli, takže se nikdy nenaučil číst ani psát. Když vyrostl, pracoval jako oráč. Práci začínal i končil modlitbou a i během dne si často vzpomněl na Boha modlitbami. Oženil se s bl. Marií Toribiovou, která mu ve všem pomáhala. Celý život pracoval na poli a je tedy patronem zemědělců a dobré úrody, bývá vzýván jako

  Pavel Vítek, 5.3. 2014

  popis

  Obec je poprvé je připomínána r. 1296. Do roku 1949 zněl název obce Německá Loděnice. Původně zde stál dřevěný kostelík, který však patřil protestantské církvi, a za třicetileté války zanikl. Později byl postaven již kamenný kostel sv. Isidora, u kterého byla v roce 1784 zřízena fara. Na jeho základech byl v poslední čtvrtině 19. století vybudován kostel nový, opět zasvěcený sv. Isidorovi Madridskému. Farnost dnes nemá vlastního kněze a je

  Pavel Vítek – zdroj: www.hornilodenice.cz, 5.3. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Horní Loděnice