Graficke pismenko Městské opevnění pochází snad již z druhé poloviny 13. století. Kamenné hradby se dvěma branami byly postaveny snad ve 14. století. Severní (Horní či Žitavská) brána stávala v dnešní ulici Zdislavy z Lemberka, Jižní (Dolní nebo Pražská) brána stávala ve spojovací uličce k Lidické ulici jihozápadně od kostela sv. Kříže.

 
Graficke pismenko V roce 1757 během sedmileté války bylo nedaleko loveckého zámečku umístěno rakouské dělostřelectvo vedené generálem Macquiri, které odstřelovalo městské hradby, neboť se ve městě opevnil oddíl Prusů v počtu asi pěti tisíc vojáků. Při tomto obléhání byly těžce poškozeny brány a hradby města. Dvojice městských bran byla zrušena a rozbořena roku 1838. Do dnešních dnů se z hradeb dochovaly jen ojedinělé zbytky, obvykle zabudované do pozdější zástavby a pozůstatky Jižní brány. Ta mívala podobu patrové hranolové věže s armovanými nárožími předstupující před hradby, dochovaly se zbytky zdiva do výše až čtyř metrů s částí ostění portálu.
 
Graficke pismenko Poblíž bývalého kostela byla do zbytků městské hradby vestavěna barokní kaple z 18. století. 3. 5. 1958 bylo městské opevnění zařazeno na seznam nemovitých kulturních památek.

Text: historie
7.2. 2014 - Mikeš Pancíř


OOO