Muzeum v Aši sídlí v budově, kterou nechal postavit Jan Jiří Unger v roce 1814 na místě dvora po požáru a následné demolici zámku na Mikulově.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Pitter 03/2005
Graficke pismenko V Aši se do dnešních dnů nedochovalo žádné panské sídlo. Navštívíme–li Ašské muzeum dostaneme se do míst kde stával zámek na Mikulově (Niklausberg). Zámecká budova včetně dvora v roce 1814 vyhořela a na místě jedné z vedlejších hospodářských budov byla postavena budova dnes patřící muzeu. Vlastní zámek stál v místě, jehož jižní okraj vyznačuje kamenný reliéf Salva Quardia z roku 1724, symbolizující osvobození města od povinnosti platit daně a vojenské ubytování, zasazený v rohu oplocení muzea.
L.P., 22.3. 2005

  historie

  Město Aš, středisko Ašského výběžku, nejzápadnějšího území České republiky, leží asi 21 kilometr severozápadně od Chebu. Toto staré město, středisko historického Ašska Neubergů a Zedwitzů, se za posledních padesát let podstatně změnilo. Všechny negativní změny, které se s ním udály, dopadly nepříznivě rovněž na panská sídla, která v něm stávala. Město Aš se vyvinulo z malé osady, založené nejspíše ve 13. století. První písemná zmínka o něm

  Jiří Úlovec / Hrady, zámky a tvrze na Chebsku, 6.7. 2002
  Když Cedvicové prodali Mikulov s tvrzí v r. 1534 Tomáši Dresselovi, přestěhoval se nový majitel do nově vystavěného zámku (tzv. starý zámek). Od Dresselových dědiců získali Cedvicové ašský zámek zpět a v r. 1659 jej prodali bohatému chebskému měšťanu Kašparu Bruschovi. Brusch se stal v r. 1648 ašským soudním správcem (proto se psal také z Najperka), r. 1659 chebským purkmistrem a v r. 1670 si koupil za 1200 zlatých rýnských i statek Otov u

  Hrady, zámky a Tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy, 22.1. 2003

  pověsti

  Adept Lascaris v Čechách
  Údajně se zde uskutečnila jedna z nejpodivnějších transmutací v dějinách alchymie. ...V únoru roku 1704 wertherburský vyslanec Liebknecht byl pověřen posláním ve Vídni. Cestou zpět měl za společníka cizince mluvícího velmi dobře francouzsky, italsky, latinsky a řecky, jenž navštívil mnoho evropských zemí. Když projížděli Čechami, konverzace se zcela přirozeně stočila k alchymii. Vyslanec byl člověk umíněný ve svých názorech, popírající

  Martin Stejska: Labyrintem tajemna, Paseka 1991, 1.5. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Cheb  (CH)