Graficke pismenko Tvrz v Prohoři je datována poprvé ve druhé polovině 14. století jako majetek Litolda Černého z Hrádku i když je možné, že stála v první třetině 14. století. Nálezy zlomků keramiky napovídají osídlení této lokality již ve 13. století, přičemž některé obsahují tuhu, těženou snad v nedaleké Dolní Jamné. Ves Prohoř byla tehdy rozdělena na dvě poloviny náležející různým vlastníkům. Polovina patřila k nedalekému Štědrému hrádku, druhá v letech1390 až 1456 Caltům z Kamenné Hory, spolu s rabštejnským panstvím. Pak zde také vládli Gutštejnové, rod vlastnící v západních Čechách rozsáhlá území. Vystřídali je pak páni z Plavna-Plauen, příslušníci saské katolické šlechty expandující do severozápadních Čech, a to až do vymření rodu roku 1572. Prohoř po nich vlastnili Hasištejnští z Lobkovic, kteří ji připojili ke žlutickému panství. V této době byla tvrz pravděpodobně pustá a stavební materiál z ní byl použit na stavbu nedalekého vrchnostenského dvora. Dnes je tvrziště zarostlé křovím a obklopeno odpadky, zachovala se také část vodního příkopu a sklep.

Text: historie
28.12. 2013 - Prudký Martin podle Časopis Hláska, 2008, str. 53-Lukáš Hanzl, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-Západní Čechy


OOO