Zámek vznikl přestavbou tvrze (z 1. pol. 16. stol.) v l. 1590-1618, za Kryštofa Fictuma. Upraven v pol. 17. stol. Michaelem Osvaldem Thunem. R. 1784 vyhořel. Byl opraven, ale r. 1856 vyhořel znovu. Opravu v novogot. stylu zadal v l. 1856-60 Josef Osvald Thun. R. 1945 zestátněn. Dnes různé expozice.
Hlavní obrázek místa
Klášterec nad Ohří
© František Kinař, 08/2013
Graficke pismenko Původně renesanční zámek ležící na levém břehu řeky Ohře, romanticky upravený ve stylu anglické pseudogotiky, obklopený rozsáhlým anglickým parkem, na který navazuje lázeňský areál Kyselka s minerálními prameny. Zámek je veřejnosti přístupný a je v majetku města jako součást památkové zóny ve středu starého Klášterce nad Ohří. V parku naleznete vzácné dřeviny a 220 druhy stromů z celého světa, v areálu pak Thunskou hrobku, sallu terrenu a plastiky Jana Brokoffa. V historických interiérech se štukovou výzdobou se z původního vybavení nic nedochovalo a dnes je zde instalována vzácná expozice výroby porcelánu od prvopočátků po dnešek ze ...
20.4. 2003

  turistické

  Prohlídkové okruhy, ceník:
  I. Porcelánový okruh - prohlídka Muzea porcelánu ve 21 sálech zámku, 60 min. II. Pohádkový okruh - prohlídka Pohádkové země Vítězslavy Klimtové, expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého, prohlídka originální keramiky Stanislava Hlaváče a výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je stálá expozice keramických děl na téma legend Severozápadních Čech paní Štefánkové, 60 min. III. Atraktivity - prohlídka stálé expozice drahých

  http://www.zamek-klasterec.cz, 4.1. 2013

  historie

  Počátky historie zámku se kladou mezi léta 1514 a 1538, kdy zde Volf Dětřich Fictum postavil na břehu Ohře panský dům. Okolo roku 1560 bylo započato s výstavbou šlechtického sídla a vzniklo dnešní průčelní křídlo, krátce nato byl zámek rozšířen o východní trakt a schodišťovou věž. Počátkem 17. století uzavřela další výstavba obdélníkové nádvoří. Po bitvě na Bílé hoře koupil panství, konfiskované rodu Fictumů, tyrolský šlechtic, svobodný pán

  20.4. 2003
  Na území dnešního Klášterce nad Ohří, v místech, kde budova ředitelství státního statku sousedí se zámeckým parkem, zřídilo opatství benediktinského řádu v Postoloprtech před r. 1140 malý filiální klášter – proboštství (odtud i název místa, odvozený z latinského Claustrellum). Jeho řeholní statek tvořily rozsáhlé lesy, rozprostírající se na levém břehu Ohře až na české pomezí, od Kadaně po vojkovský újezd. Konvent však kolem r. 1277 zanikl.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 7.3. 2006

  Časová osa

  počátkem 16. století
  V první polovině 16. stol. Volf Dětřich z Fictumu postavil na místě dnešního zámku tvrz.
  před rokem 1546
  Synové Volfa Dětřicha z Fictumu, Lev a Volf, tvrz podstatně rozšířili a ohradili.
  ve druhé polovině 16. století
  V 60.-70. letech 16. stol. byla za Lva Fictuma tvrz rozšířena v panský patrový dům ve tvaru písmene L.
  1590 - 1618
  Kryštof Fictum zahájil další stavební práce (postaven jihozápadní trakt, jihovýchodní křídlo), které trvaly snad až do poč. českého stavovského povstání. Zámek byl upraven na uzavřený čtyřkřídlý objekt.
  1621
  Kryštof Fictum z Fictumu byl pro účast ve stavovském povstání odsouzen ke ztrátě všeho majetku.
  1623
  Klášterecké panství koupil Kryštof Šimon z Thunu.
  1639
  Během třicetileté války byl Klášterec vypleněn Švédy, město a zámek tehdy také poškodil požár.
  před rokem 1653
  Zámek byl zřejmě opraven. Roku 1653 byla dělena pozůstalost po Janu Zikmundovi mezi jeho 8 synů.
  1655
  Michael Osvald Thun převzal svoje dědictví (mj. Klášterec) od své matky, která je do té doby spravovala.
  ve druhé polovině 17. století
  Počátkem 60. let 17. stol. nechal Michael Osvald Thun zámek stavebně upravit (plány patrně architekt Carlo Lurago), pod vedením arch. Rossiho de Lucca. Upraveny fasády, k západnímu rohu přistavěn čtvercový objekt (později terasa), současně postaven v sousedství kostel Nejsvětější Trojice (dokončen r. 1670). Dále byl upraven park (mj. četná vodní díla, lodžie, salla terrena, letohrádek). R. 1685-87 doplněno o sochy a plastiky Jana Brokoffa.
  1784
  Při velkém požáru města byl poškozen i zámek.
  1786 - 1796
  Kadaňský stavitel J. Däubling zahájil obnovu zámku, byly provedeny jen základní opravy. Neudržovaný park zpustl
  v polovině 19. století
  V první polovině 19. století byl zámek opravován - roku 1804, důkladněji r. 1818 podle návrhů Augustina Grubera. Byla vybudována terasa se schodištěm (plány K. Pollak). S výjimkou zbarokizovaného čelního traktu zůstal zámek ve své podstatě renesanční stavbou. V l. 1846-47 zadali Thunové další přestavbu, která zlepšila využití interiérů.
  1856 - 1860
  Hrabě Josef Osvald Thun zadal rozsáhlou přestavbu zámku (arch. Václav Hagenauer). Nová fasáda dala zámku pseudogotickou podobu. V 70. letech začala také velká obnova zámeckého parku, který byl rozšířen a přebudován na anglický (vrchní zahradník Čeněk Stibal dle projektu Josefa Osvalda Thuna; uznávaného botanika).
  1920 - 1921
  Byly provedeny poslední úpravy a modernizace zámku (stavitel Josef Chmelirsch).
  1945
  Klášterecký majetek Thun-Salmů přešel do vlastnictví československého státu.
  1953
  Po úpravách interiéru v l. 1950-52 byla v interiérech zámku r. 1953 umístěna sbírka českého porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Chomutov  (CV)
  Klášterec nad Ohří