Graficke pismenko Město Štíty se prvně připomíná r. 1278. Jedním z nejstarších domů ve Štítech je stavba původní renesanční radnice. Pochází z 16. století. Je součástí původní zástavby historického jádra města.

 
Graficke pismenko Budova je řadový patrový dům vystavěný na půdoryse písmena L s mansardovou střechou a dvorním křídlem. Čtyřosé průčelí je členěno profilovanými římsami a plastickým štukovaným dekorem. Interiér zdobí křížové a valené klenby s lunetami. V chodbách se zachovaly křížové i valené klenby a zazděné kruhy, ke kterým byli poutáni zločinci a provinilci. Původně k radnici patřil i dvorní trakt, bývalý hospodářský dvůr a jeho součástí byla i šatlava.
 
Graficke pismenko Radnice byla v roce 1734 upravena na barokní měšťanský dům. Správa města se přestěhovala do objektu, který slouží jako radnice dodnes. Budova staré radnice nyní slouží jako knihovna, základní umělecká škola a jídelna zemědělské společnosti.

Text: popis
25.11. 2013 - Pavel Vítek – zdroj: www.stity.cz/index.php?ID=1686