dvůr Borotín

Starý zámek

Graficke pismenko KULTURNÍ PAMÁTKA

 
Graficke pismenko Barokní hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) v Borotíně u Tábora je kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 28.7.2003 (spisová značka Č.j. 9660/2001). Důvodem pro zapsání mezi kulturní památky je mimořádný urbanistický význam objektu: „...tento typ osově symetrické trojkřídlé dispozice s čelní vjezdovou branou (bez významnějších mladších přestaveb) se dochoval již velmi ojediněle. Lze tedy konstatovat, že areál hospodářského dvora Starý zámek patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu a z hlediska své urbanistické polohy zřejmě nemá obdoby“. Dnešní, v podstatě barokní dvůr má pozdně středověké nebo renesanční jádro. Přelom 18. a 19. století vtiskl dvoru klasicistní tvář, jehož součástí je kromě vykrajovaných štítů také červeně malované členění vnějších fasád.
 
Graficke pismenko HISTORIE OBJEKTU
 
Graficke pismenko Barokní hospodářský dvůr v Borotíně je situován naproti zřícenině středověkého hradu zvaného Starý zámek, po kterém podobně přijímá přídomek Starý zámek. Poprvé je dvůr uváděn roku 1557, kdy zaujímá místo, kde bývalo hned od založení hradu neopevněné předhradí s hospodářskými budovami. Nadále plnil funkci poplužního dvora, po vypálení hradu a jeho následném opuštění v roce 1620 zůstává jako samostatně fungující hospodářská jednotka v majetku rodu Lobkowiczů, kteří roku 1829 prodali hrad i se statkem baronům Nádherným. Po pozemkové reformě v roce 1923 se zde vystřídalo mnoho majitelů i nájemců, přičemž potomkům posledních majitelům byl objekt vrácen v restitučním řízení. Ti jej následně prodali a střídání dalších majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce, přivedlo statek k jeho stávajícímu havarijnímu stavu.
 
Graficke pismenko PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST BAROKNÍHO DVORA BOROTÍN
 
Graficke pismenko V prosinci roku 2009 objekt zakoupila Společnost TAKELOT s.r.o. Rok 2010 byl ve znamení čištění objektů, základních zabezpečovacích prací a statického zajištění objektu. V témže roce byl zpracován stavebně historický průzkum a dojednány podmínky závazného stanoviska NPÚ (podmínek Národního památkového ústavu, za kterých je možné objekt rekonstruovat). V roce 2011 byl zpracován projekt obnovy komplexu, na jehož základě bylo vydáno platné stavební povolení V letech 2011-2013 došlo k většinové rekonstrukci historicky nejcennější části komplexu – jižního křídla. - Oprava středové brány a ohradní zdi u jižního křídla. - Nový krov (replika barokního krovu) a nová střešní krytina nad západní částí jižního křídla (původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2011. - Oprava zkolabovaných částí obvodových zdí a zřícených kamenných kleneb ve východní části jižního křídla (tzv. ovčín) Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2011. - Obnova původních barokních fasád východního a západního štítu jižního křídla a osazení replik barokních oken a dveří v západní části jižního křídla (původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2012. - Oprava historického klasicistního krovu a střechy nad východní částí jižního křídla (tzv. ovčína). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2012 a 2013). - Dokončení statického zabezpečení východní části jižního křídla (tzv. ovčín) formou zátěru kamenných kleneb a osazení replik barokních oken a dveří ve východní části jižního křídla. Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje 2013. - Obnova (části) historického plotu a rekultivace jižní terasy včetně obnovení květné a bylinkové zahrádky. Oprava byla spolufinancována Programu rozvoje venkova, Realizace místní rozvojové strategie Fiche 1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II vyhlášené MAS Krajina srdce.
 
Graficke pismenko Provedené rekonstrukční aktivity reprezentují Fázi I obnovy objektu. Tyto aktivity aktuálně pokračují rekonstrukcí interiérů západní části jižního křídla (obytná budova) tak, aby mohl být objekt v roce 2014 být zpřístupněn v širším rozsahu než dosud (jmenovité akce).
 
Graficke pismenko Fáze II. bude zahrnovat rekonstrukci a adaptaci severního křídla. Fáze III. bude zaměřená na zadní trakt (stodoly).

Text: historie
16.11. 2013 - Milan Tejnor


OOO