Galarusova oratoř

Séipéilín Ghallarais, Gallarus Oratory
Předrománský kostelík z 6. – 9. stol. na poloostrově Dingle. Pravděpodobně nejstarší zachovalý kostel v Irsku, jediná zachovalá stavba svého druhu. Megalitická architektura ve tvaru převráceného člunu s tzv. konzolovou klenbou (podobná klochánům, kamenným obydlím).
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 08/2011
Graficke pismenko Tento předrománský kostelík se nachází 5 km severozápadně od města Dingle v hrabství Kerry, v odlehlém místě nedaleko od silnice R559. Leží na trase poutní cesty na nedalekou horu Brandon (952 m.n.m). V létě je poblíž otevřeno návštěvnické centrum. Dříve se tu za vstup přes centrum platilo, dnes je vstup zdarma. Z boku vede k památce další přístupová cesta, použitelná po celý rok.
Pavel Semple, 14.11. 2013

  historie

  Stáří této stavby ve tvaru převráceného člunu je odhadnuto do období 6. – 9. století. Někteří odborníci (např. P. Harbison) jej kladou do 12. století. Archeologickým výzkumem se přesnější dobu vzniku zatím nepodařilo zjistit. Křesťanský účel této stavby je nanejvýš pravděpodobný, především díky její orientaci ve směru západ-východ. S velkou pravděpodobností se tak jedná o nejstarší zachovalý kostel v Irsku.
  Pavel Semple, zdroj: online wikipedia, 14.11. 2013

  popis

  Zdivo se jeví jako kladené nasucho, údajně je v něm ale pojivo. Jednotlivé kameny jsou pečlivě otesané a kladené na sebe. Rozměry jsou v interiéru 4,65 x 3,1 m. V západním průčelí je vstupní portál a ve východním průčelí malé okno s půlkruhovým obloukem. Interiér má valenou hrotitou klenbu. Jedná se ale o tzv. konzolovou klenbu (corbel vaulting), kdy každý výše položený kámen vystupuje o něco málo víc do interiéru než kámen pod ním, až se v

  Pavel Semple, zdroj: (online wikipedia)., 14.11. 2013
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Irsko