Graficke pismenko Kostel je orientovaná, jednolodní, podélná stavba, vystavěná na půdorysu kříže. Ramena kříže tvoří kněžiště, boční kaple a loď, střed tvoří čtverec s uťatými rohy. K severní straně kněžiště a boční kaple přiléhá sakristie s oratoří v patře. K jižní zdi západního ramena lodi byla přistavěna čtyřboká předsíň. V ose západního průčelí stojí hranolová věž s barokním zvonovým patrem. Věž má štěrbinová okna, na východní straně je zachováno lomené okno. Podstřešní vlys a část nároží věže jsou opatřeny sgrafity. Ve věži je umístěn zvon, jenž pochází z roku 1557 (s nápis. vlysem, datovaný).

 
Graficke pismenko Hlavní vstup do kostela vede valeně zaklenutým podvěžím. Kněžiště a východní rameno lodi jsou zaklenuty valeně s hranatými výsečemi, čtverec lodi je zaklenut lunetami mezi diagonálními pasy, boční kaple příčně valenou klenbou. V západní části lodi je hudební kruchta, podklenutá valeně s dotýkajícími se výsečemi. Na portálu bočního vstupu na jižní straně je vyryt letopočet 1757. Zařízení kostela je rokokové. K původnímu vybavení rovněž patří dřevěná křtitelnice kalichového tvaru se sousoším Kristova křtu na víku a ornamentálně zdobená kazatelna s plastikou Krista Dobrého pastýře na vrcholu baldachýnu. Schody, které vedou k hlavnímu vchodu do kostela, zdobí sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Ke kostelu na severní straně přiléhá hřbitov.

Text: popis
6.11. 2013 - Pavel Vítek – zdroj: www.hanusovice.info a http://cs.wikipedia.org, doplněno redakcí podle Umělecké památky Moravy a Slezska 1., B. Samek a kol., Academia 1994


OOO