klauz Kyčerov

klauz Kyčerová, klauz Velký, klauz Klínská

klauz na potoce Kyčerov nad osadou Velké

Graficke pismenko V roce 2013 dokončily Lesy ČR rekonstrukce klauzu/klauzu na potoce Kyčerov, k.ú. Ostravice 2 (Staré Hamry). Jedná se o vodní nádrž na plavení dřeva zbudovanou v polovině 19. století a silně poškozenou v roce 1925 a 1997 silnými povodněmi. Proto byla v letech 2011 - 2013 opravena. Jedná se o jednu z několika nádrží v údolí Velkého potoka s objemem 1560 metrů kubických. Hráz se dvěma odtoky (typickými pro většinu klauzů) měří na délku 35 m a 5,5 m na výšku. V koruně měří 7,6 metrů. Nad nádrží jsou hned dvě přeházky proti plaveninám, což je u klauzů rarita. Nádrž vznikla v přirozené depresi související s divočením a zařezáváním dvou potoků (Kyčerova a jeho bezejmenného levostranného přítoku) do pískovcového podloží. Přístupný je po široké sypané cestě (zákaz vjezdu) z osady Velké, kam vede modrá turistická značka. Podle osady Velké je ostatně nazývána nejčastěji, lidový název odvozuje označení podle potoka (na základě etymologie název klauzu odpovídá zakladateli nebo potoku) a majitelé jej označují podle výše podložené chaty Klínská.

Text: turistické
20.10. 2013 - MaM Kovářovi, informační tabule Lesů ČR