Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Současný zděný kostel sv. Jana Křtitele v Dolní (Německé) Lutyni byl vystavěn v barokním slohu hrabětem Mikulášem Taafem v letech 1740-1746 jako náhrada za starší sešlý kostel, který byl vystavěn již před rokem 1365, kdy je svatostánek poprvé zmiňován. Nový kostel byl benedikován 28. 11. 1746 a konsekrován 9. 9. 1759 vratislavským biskupem hrabětem Schafftgotschem. Ze staršího kostela zbylo pramálo. Nejvýznačnější je dochovaný zvon z 15. století, který je zavěšen v současné věži kostela. Méně známou památkou na starší kostel jsou profilované trámy z původního kostela umístěné druhotně v konstrukcích stropů nad patrem tzv. nového zámku v Dolní Lutyni. Ty byly dendrochronologicky datovány do konce 16. století. Patrně se do zámku dostaly tak, že ve stejné době, kdy byl bourán starý kostel, hrabě Taafe budoval i novostavbu barokního úředního domu (nového zámku) a použil do jeho konstrukce vyhovující dřevo z bouraného kostela.

 
Graficke pismenko Nový kostel dostal podobu jednoduché jednolodní barokní stavby s klasickou východo - západní orientací - tedy s presbyteriem směřujícím k východu a se vstupem od západu. Západnímu průčelí dominuje vysoká čtvercová věž ukončená bání s lucernou. Ustoupené mělké obdélné presbyterium s oválnými nárožími je od lodě odděleno vystupujícími tělesy sakristie a boční kaple. V půsoryse tak stavba vytváří dojem pravidelného kříže. Jednoduché fasády člení pouze lizénové rámy a profilovaná krounní římsa. Ona jsou nevelká, oválná. Chrám kryje vysoká sedlová střecha, která navazuje na štít na západě. Presbyterium není výšově od krovu lodě vyděleno. Samostatné nižší valvové střechy mají obě boční kaple. Do interiéru kostela se vchází hlavním vstupem v podvěží. V čele lodi je umístěna hudební kruchta, na kterou vede točité schodiště z podvěží. Podél presbyteria se nachází vedlejší předsíně, které ústí do bočních kaplí s oratořemi v patře. Strop lodě je klenutý křížovými klenbami. Interiér dále zdobí bohatý štukový dekor
 
Graficke pismenko Jižně od kostela se rozkládá větší hřbitov a několik zajímavých barokních soch, jmenovitě sv. Jan Nepomucký nebo sv. Antonín Paduánský.

Text: historie
16.10. 2013 - Jan P. Štěpánek, Obecní kronika, Farnost Dolní Lutyně


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu