Původní gotický kostel v Chanovicích byl postaven v pol. 13. stol. Za husitských válek opuštěn, činnost obnovena koncem 15. stol. Chanovskými z Dlouhé vsi přestavěn r. 1688. Stavebně upraven r. 1717, kdy jej získal Ferdinand Jáchym Rumerskirch. R. 1781 poškozen požárem. Opraven v 19. a ve 20. stol.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 07/2013
Kostel bývá otevřen během nedělní bohoslužby (od 8 hodin), konají se zde také vánoční a velikonoční koncerty.
20.9. 2013

  historie

  První kostel v Chanovicích byl již v polovině 13. století. Pravděpodobně za husitských válek byl zdejší kostel opuštěn a jeho činnost byla obnovena koncem 15. století. Rod Chanovských z Dlouhé Vsi nechal kostel přestavět a znovu vysvěcen byl v roce 1688. Dalších úprav se dočkal po roce 1717, kdy chanovické panství získal Ferdinand Jáchym Rumerskirch. Za jeho patronátu bylo přistavěno nové oratorium, sakristie, vznikla nová kazatelna a byly

  © Milan Caha (Zdroj: Zámek Chanovice – Historie a možné perspektivy, Obec Chanovice, 2001), 20.9. 2013

  popis

  Jednolodní kostel s čtvercovým presbytářem s přístavbami po stranách. V průčelí situovaném na západ s hranolovou věží. Loď kostela a podvěží jsou plochostropé, presbytář je zaklenut křížově. Přístavby jsou také plochostropé. Zařízení je většinou z 19. století.
  E.H. podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977, 22.9. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Chanovice