Graficke pismenko Zamokřená louka mezi silnicí Koštice - Křesín a železniční tratí na levé straně u silnice za železničním přejezdem poblíž nádraží v Košticích na hranici okresů Louny a Litoměřice. Veřejnosti je vstup do chráněného území povolen jen po přístupové cestě. Vlastníci a uživatelé pozemků, na kterých byla přírodní památka "Koštice" zřízena, mohou do území vstupovat i mimo cesty. Jsou však povinni strpět omezení stanovená podmínkami ochrany. Není zde možné například používat pesticidy a jiné chemické prostředky a lokalita nesmí být meliorována ani rekultivována.

 
Graficke pismenko Chráněné území bylo vyhlášeno k ochraně zamokřené louky s výskytem slanomilných rostlin. Louka je pravděpodobně posledním zbytkem mokrých subhalofilních stanovišť, která byla kdysi typická pro dolní Poohří.
 
Graficke pismenko Fauna a flóra
 
Graficke pismenko Ze silně ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje například ostřice černoklasá, ostřice žitná a ožanka čpavá. Roste zde i kostival český, který patří mezi ohrožené druhy, jetel jahodnatý, kamyšník přímořský a různé druhy slanomilných ostřic, bahniček, rozrazilů a štírovníků. Kromě slanomilných druhů rostlin je lokalita zajímavá také výskytem vzácných druhů hmyzu. Z brouků zde bylo nalezeno například několik vzácných druhů střevlíků.

Text: historie
17.9. 2013 - zdroj: wikipedia Koštice (přírodní památka)