Graficke pismenko Kaple z 18. století na čtvercovém půdorysu má v bočních stěnách, lemovaných lizénovými rámci, oválná okna. Průčelí, s obdélníkovým kamenným portálem, členěné pilastry, vrcholí tabulovým štítem s reliéfem Korunování Panny Marie. Štít je završen segmentem s kamennými koulemi na podstavcích. Reliéf je vytesán v pískovci, stejně jako sochy sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého po stranách štítu. Vnitřek je sklenut valeně.

 
Graficke pismenko Kaple působí nízkým dojmem díky "zanoření" do několika vrstev asfaltu, pokrývajících náves.

Text: popis
13.9. 2013 - Jaroslav Valečka Zdroj : Umělecké památky Čech, 2, K/O. Academia 1978


OOO