Graficke pismenko První zmínka o vesnici pochází z roku 1273, již roku 1275 se v obci zmiňuje filiální kostel sv. Jiljí. Podle historiků stával kostel na druhé straně dnešní silnice, v místech, kde stojí místní škola. Samostatná farnost vznikla ve Zvoli kolem r. 1400. Za husitských válek byl původní kostel pobořen, po opravě byl slavnostně vysvěcen r. 1444. Na přelomu 16. a 17. století byl kostel rozšířen, znovu byl přestavěn r. 1611. Kostel zcela zničil požár 28. 9. 1854. Podoba starého kostela se zachovala na staré kresbě, jejíž kopie je na zvolském Obecním úřadě.

 
Graficke pismenko Nový kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl postaven v letech 1860 - 1864 v novogotickém stylu. Kostel byl slavnostně vysvěcen až 2. 7. 1876.
 
Graficke pismenko Vstupní portál v průčelí kostela je zdoben dvěma sloupy z pískovce, které vyrobil vídeňský sochař Josef Heinrich, jeho dílem je také socha Panny Marie v průčelí. Nad vstupem jsou erby olomouckého arcibiskupství a rodiny Fürstenberků.
 
Graficke pismenko V kostele jsou tři hlavní oltáře a dva boční, oltáře pocházejí z olomoucké katedrály. Hlavní oltářní obraz Neposkvrněného početí Panny Marie namaloval vídeňský malíř Dobiášovský. Dva boční oltáře byly původně zasvěceny sv. Jiljí, patronovi starého kostela, a sv. Janu Nepomuckému. Roku 1940 byl zřízen v kapli čtvrtý oltář, zasvěcený Panně Marii Bolestné, oltářní sochu vytvořil olomoucký sochař L. Kubeček. Kazatelnu a křtitelnici z ostřihomského mramoru vytvořil sochař Arnold z Brna. Varhany s patnácti rejstříky postavil Karel Küttler z Opavy. Z vyhořelého kostela sv. Jiljí bylo do nové svatyně přeneseno i několik nápisových desek a náhrobníků. Nejcennějším je figurální náhrobník Jindřicha ze Zvole (†1361) umístěný dnes v boční kapli v podvěží.

Text: historie
6.11. 2013 - E.H. podle http://www.nockostelu.cz; http://cs.wikipedia.org; http://m.rozhlas.cz; http://www.obec-zvole.cz