Graficke pismenko Obec se prvně připomíná r. 1141 v majetku olomoucké kapituly. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl přestavbou staršího gotického kostela, zasvěceného sv. Anně - zachováno středověké jádro (zdivo hlavní a příčné lodi, presbytáře). Dříve plochostropý presbytář byl zaklenut koncem 15. nebo poč. 16. století, roku 1605 byl kostel renesančně upraven - byla zaklenuta loď kostela (část dnešní klenby u vítězného oblouku), byla přistavěna sakristie a tzv. německá kaple sv. Anny, která se ale bohužel nedochovala (zbořena r. 1857). Od roku 1637 se ze širokého okolí konaly ke kostelu pouti k údajně zázračné soše Panny Marie Cholinské.

 
Graficke pismenko V době třicetileté války byl r. 1643 kostel zpustošen švédskými vojsky, roku 1661 byly provedeny jen nejnutnější opravy.
 
Graficke pismenko V letech 1859 - 1862 byl kostel novogoticky přestavěn (stavitel Vincenc Vodička). Při přestavbě byla nově zaklenuta loď, přistavěna boční kaple a věž s kaplovým a schodišťovým útvarem po bocích, také byly sjednoceny fasády. Nově vysvěcen byl kostel roku 1867.
 
Graficke pismenko Kostelní areál je ohrazen zajímavě zvlněnou barokní zdí. Kostel vč. ohradní zdi, márnice a také budova fary (z r. 1733) patří od roku 1958 mezi chráněné památky ČR.

Text: historie
16.11. 2013 - E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994; http://ado.cz/poutni/cholina/cholina.htm; http://monumnet.npu.cz


OOO