Graficke pismenko Kostel je orientovanou jednolodní podélnou sálovou stavbou obdélného půdorysu. Konkávně vykrojená nároží oddělují presbytář na jedné straně a vstupní útvar obdélného půdorysu, nad kterým je nadstavěna věž (zvonice), na straně druhé. Na severovýchodní straně je přistavěna čtyřboká sakristie, v ose západního průčelí je předsíň, chránící hlavní vstup do kostela.

 
Graficke pismenko Kostelní areál s hřbitovem je obehnán ohradní zdí s válcovými kaplemi v západních nárožích.
 
Graficke pismenko Fasády kostela jsou členěny lizénami, na nárožích zdvojenými. Na nárožích zvonice jsou pilastry s římsovými hlavicemi, nesoucími podstřešní římsu. Okna jsou obdélná s půlkruhovým záklenkem, ve vstupním útvaru a ve zvonici se segmentovým záklenkem. V průčelí zvonice je druhotně osazen znak knížete Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (původně nad vstupem; překrytým předsíní), který je dílem autora, jenž vytvořil podobný znak na kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově.
 
Graficke pismenko Sál je zaklenut valeně s výsečemi mezi pasy, v závěru konchami s výsečí. Pasy jsou naznačeny plastickými pruty, mezi pasy jsou reliéfní akantové rozviliny. Klenbu zdobí čtyřlistý zrcadlový rám. Klenební patky jsou neseny nízkými přízedními pilíři, které překrývají pilastry s římsovými hlavicemi. V západní části sálu je hudební kruchta. Součástí zařízení kostela je kamenná křtitelnice kalichového tvaru ze 3. čtvrtiny 18. století, zdobená zvonečkovým a čabrakovým dekorem.

Text: popis
15.11. 2013 - E.H. podle B. Samek a kol.: Umělecké památky Moravy a Slezska 1., Academia 1994