Raně barokní kostel nahradil v obci dřevěný renesanční kostel ze 16. stol., který vyhořel v 2. pol. 17. stol. Nový zděný kostel byl vybudován v l. 1683-86 (stavitel Jan Klein). Koncem 19. stol. pseudoslohově upraven. Od r. 1958 je chráněnou památkou ČR. V l. 1989-90 provedena vnější rekonstrukce.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař, 08/2013
Graficke pismenko První písemná zmínka o obci se objevuje roku 1480. Fara je doložena v 16. století, již roku 1575 stál v obci dřevěný kostel. Fara zanikla za třicetileté války, r. 1640 byla obnovena. Dřevěný renesanční kostel se zmiňuje roku 1651. Poté, co jej zcela zničil požár, byl postaven v l. 1683 - 1686 nový, zděný, raně barokní kostel sv. Matouše, který je dílem lichtenštejnského stavitele Jana Kleina. Koncem 19. století byl pseudoslohově upraven exteriér kostela a jeho klenba. Od roku 1958 patří kostel mezi chráněné památky ČR. V letech 1989 – 1990 byla provedena vnější rekonstrukce kostela, roku 1993 byl nově vymalován interiér.
E.H. podle http://farnostcervenavoda.cz/o-farnosti; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Kuča, Libri 2008; http://monumnet.npu.cz, 6.11. 2013

  popis

  Raně barokní jednolodní kostel obdélného půdorysu s neodsazeným polygonálním presbytářem, se sakristií po severní straně. V západním průčelí stojí hranolová věž s novogotickou předsíní. Presbytář s opěráky, hladká fasáda. Okna kostela jsou podlouhlá, polokruhově zakončená, v hlubokých špaletách, nad nimi jsou kruhová okénka. Kostelní věž je dvoupatrová, s obdélnými okénky a s velkými, polokruhově zakončenými okny v posledním patře. Věž má

  E.H. podle http://farnostcervenavoda.cz; Umělecké památky Čech 4. - Dodatky, Emanuel Poche a kol., Academia 1982, 6.11. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Červená Voda