Graficke pismenko Jednolodní obdélný kostel, s polygonálně ukončeným obdélným presbytářem s opěráky a obdélnou sakristií na severní straně. Loď kostela i presbytář jsou plochostropé, triumfální oblouk je lomený.

 
Graficke pismenko Hlavní oltář je barokní z 18. století, portálový, se sochami sv. Petra, sv. Pavla a se sousoším Nejsvětější Trojice, oltářní obraz namaloval František Sequens r. 1880.

Text: popis
17.9. 2013 - E.H. podle Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978