skanzen Chanovice

Expozice lidové architektury v Chanovicích

Členění expozice do pěti částí:

1) vstupní usedlost - novostavba vstupní chalupy slouží jako zázemí, možnost ubytování pro jednotlivce i skupiny. Usedlost doplňuje roubený špýchar se stodůlkou původem ze statku Přetín čp. 34 a v zahradní části otevřený depozitář pro zemědělské stroje. 2) Usedlost drobného sedláka - usedlost tvoří dvě menší přenesené stavby, roubený čeledník z Otěšic a roubený špýchar z usedlosti Svrčovec čp. 17.
3) Usedlost středního sedláka - usedlost tvoří roubený špýchar s předzahrádkou pro léčivé byliny (z Petrovic u Měčína, usedlost čp. 6), roubená kolna se stodůlkou ze statku čp. 9 v Měčíně, roubená stodola z areálu mlýna v Nezdicích u Borov a drobný zděný objekt sušárny na ovoce. Usedlost doplňuje ovocná zahrada (původní regionální druhy ovocných stromů).
4) Chalupa správce polesí - pod lesem je umístěná roubená chalupa čp. 39, původem z Čachrova. Doplňuje jí nově postavený roubený chlívek z kokšínské usedlosti čp. 6. Na usedlost navazuje sezónní dřevorubecký srub. 5) Střední část areálu - leží mezi výše uvedenými usedlostmi a chalupou, v budoucnu by zde měla být kopie pazderny, kapličky či horizontální pily.
Ve skanzenu je umístěno několik dalších drobných staveb - výklenková sloupová kaplička, litinový kříž s vročením 1863 stojící u vchodu, kovaný kříž na žulovém soklu z r. 1848 a smírčí kříž.

Text: turistické
3.10. 2013 - E.H. podle http://www.muzeum.klatovynet.cz

tianDe Praha

O zřízení expozice lidové architektury se v Klatovském muzeu uvažovalo opakovaně již od r. 1895. Roku 1990 získalo Okresní muzeum v Klatovech v Chanovicích barokní sýpku, která byla zrekonstruována a upravena jako depozitář. Od roku 1990 prostor kolem sýpky sloužil pro pracovně naučné pobyty mládeže…
historie - E.H. podle http://www.muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/chanovice.asp
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu