Graficke pismenko Mohutné zříceniny hradu Kollmitz se nacházejí na konci široké klesající ostrožny v meandru řeky Dyje (Thaya), přibližně 7 km jihovýchodně od města Raabs. V údolí pod hradem leží ves Kollmitzgraben. Řeka obtéká hradní ostrožnu na západní, jižní a východní straně. Pouze na severu ostrožna stoupá k vesnici Kollmitzdorfl. Hrad je přístupný pěšky nebo autem po velice úzké lesní silnici z obou zmíněných vsí.

 
Graficke pismenko Na protější jižní straně řeky stál původně starší hrad Hauenstein, předchůdce dnešního hradu. Vznikl údajně na začátku 12. století k ochraně brodu přes řeku. V průběhu 13. století byl opuštěn a nahrazen dnešním hradem na protější straně řeky. Nový hrad nechali postavit páni z Wallsee. Hradní bergfrit je dendrochronologicky datován do roku 1320. Čtverhranný donjon (obytná věž) na východní straně hradu vznikl v polovině 14. století.
 
Graficke pismenko Roku 1346 byl majitelem hradu Weichard z Winkelu a v roce 1362 přešel koupí na Ratolda Chrattzera z Ouenu. O rok později se dostal pod správu zemského soudu a od roku 1371 patřil Janovi a Bedřichovi z Tyrna.
 
Graficke pismenko Roku 1411 je poprvé zmiňován ve spojení s hradem Kollmitz bavorský rod Hofkirchenů. Tento rod později sehrál důležitou politickou, náboženskou a vojenskou roli v Dolním Rakousku v období renesance. Na hradě v té době zasedal zemský soud.
 
Graficke pismenko Rozvoj palných zbraní vedl k modernizaci a rozšíření hradního opevnění v 2. pol. 15 stol. Na temeni ostrožny byla před bergfritem postavena další válcová věž. Ta byla s hradem propojena hradbou nového předhradí. Celých 300 m před hradem byla postavena na obranu proti Jiřímu z Poděbrad (wikipedia.org) unikátní tzv. "Česká zeď" (Bohmische Mauer). Ta přepažila ostrožnu v jejím nejužším místě a znemožnila tak přístup ke hradu z nejvíce zranitelné severní strany. S hradem samotným nebyla nikdy propojená. Wolfgang z Hofkirchenu přistoupil k rozsáhlé rekonstrukci obytných částí hradu někdy kolem roku 1580. Původní gotický palác byl s výjimkou sklepení stržen a nahrazen renesančním palácem. Donjon byl také renesančně přestavěn a v jeho sousedství vznikla nová renesanční křídla s malým nádvořím.
 
Graficke pismenko Pan z Hofkirchenu byl evangelík a byl tak během reformace vyhnán ze svého panství, které pak bylo roku 1620 zkonfiskováno. Majitelé panství se poté rychle střídali. Roku 1693 byl Kollmitz zakoupen proboštem z kláštera v Perneggu a byl jím využíván jako letní sídlo. Roku 1708 jej pak zakoupili páni z Raabsu. Ti však o hrad neměli zájem a pouze z něj odvezli použitelný materiál. Ve druhé polovině 18. století byl hrad již jen zříceninou.
 
Graficke pismenko V roce 1935 získalo hrad město Waidhofen an der Thaya jako dar v rámci zakoupení elektrárny v Kollmitzgrabenu. Roku 1994 jej zakoupil spolek na ochranu hradu Kollmitz, který pak převedl vlastnictví na město Raabs.

Text: historie
5.8. 2013 - Pavel Semple, zdroj: Místní brožura v angličtině (doplněno redakcí podle http://cs.wikipedia.org)


OOO