Graficke pismenko Hrádek založen byl ve 14. stol. a prvním jeho známým držitelem byl Sulek, jenž se r. 1360 připomíná a okolo r. 1380 zemřel. Asi v ten čas žili bratří Sezema a Jan, kteří statek svůj ve Sviňomazích, Zachaři a Bořivojovi, bratřím z Chrustenic, prodali. Sezema, jenž patřil ku předkům Markvartů ze Hrádku, seděl r. 1379 ve Smědčicích a později na Robčicích a žil ještě r. 1417. Bratr jeho Jan držel nějaký čas Encovany, které mu pustil bratr jeho Sulek v 1. 1391-1415 probošt Chotěšovský, čtvrtý bratr Martin (1394-1424) obyčejně se psal Martík a držel hrad Lopatu.

 
Graficke pismenko Sezema měl syna Markvarta, jenž dvanáctiletý byl r. 1400 za faráře v Erpužicích dosazen, ale tuším se toho důstojenství později zřekl. Jiný syn Sezemy byl Jiřík, jenž se r. 1425 připomíná. Kromě nich vyskytujíc se v pamětech Zdislav 1403-1413, jenž měl statek ve Sviňomazích, vdovu Markétu (1417-1434) a syna Jiříka (1425) zůstavil, Sulek (1417, 1420) a Bušek (1405-1434), jenž seděl v Erpužicích. Kromě Lopatů ze Hrádku, kteří záhy vymřeli, pocházeli Markvartové a Drzdéřové ze Hrádku od osob svrchu jmenovaných a příbuzné jim byly i jiné rodiny, které měly štít napříč trojdílný a za klenot hořící kouli. Kteří z vladyk napřed jmenovaných Hrádek drželi, není sice nikde výslovně zaznamenáno, ale soudíme, že jej měl z dotčených čtyř bratří naposled Jan, jenž žil ještě r. 1431 a že po něm následoval Markvart, potomek jeho a předek potomních Markvartův ze Hrádku. Týž se připomíná r. 1452 a r. 1466 mu zastaveny Hrozňovice. Jisto jest, že Hrádek r. 1473 Linhartovi Markvartovi ze Hrádku patřil.
 
Graficke pismenko Kdysi okolo r. 1520 prodal Jan ze Hrádku Hrádek zámek pustý s dvorem, tvrz, dvůr a ves Mydlovary a jiné vesnice Linhartovi, Markvartovi ze Hrádku jenž týž statek k Trpístům připojil.
 
Graficke pismenko Hrádek zpustl bezpochyby po r. 1473; neboť Linhart, který jej potom měl, psal se seděním na Erpužicích a Jan seděním na Mydlovařích.

Text: historie
5.7. 2002 - A.Sedláček Hrady, zámky a tvrze Království českého

tianDe Praha

Nedaleko Sviňomaz stával nevelký hrad, většinou uváděný pouze jako Hrádek. Název Sviňomazský obdržel až ve 20. století. Hrad se rozkládal na skalnatém návrší nad pravým břehem Úterského potoka. Byl umístěn na hraně planiny, která strmě padá do potoka. Skládal se ze dvou částí – těsného jádra …
turistické -
Jeho dějiny nejsou příliš známé, protože míst se jménem Hrádek bylo v Čechách víc. Jako první se psal z Hrádku roku 1360 Sulek. Ten patřil asi k Sulkovi z Erpužic a nejspíš i hrad založil. Po něm jej získávají jeho dva synové – Sezema a Jan. Ale nakonec jej má v držení pouze Jan a po jeho smrti jej …
historie - Naďa Zíková
Na pravém břehu Úterského potoka, mezi jeho dvěma menšími přítoky nedaleko (na severovýchod) vesnice Sviňomazy stával na skalnatém srázu malý hrad. Jeho existenci dosvědčuje vedle nepatrných pozůstatků a pramenných zpráv i místí jméno U starého (nebo též Pustého) zámku. Počátky rodů označovaných p…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu