Graficke pismenko Hrádek založen byl ve 14. stol. a prvním jeho známým držitelem byl Sulek, jenž se r. 1360 připomíná a okolo r. 1380 zemřel. Asi v ten čas žili bratří Sezema a Jan, kteří statek svůj ve Sviňomazích, Zachaři a Bořivojovi, bratřím z Chrustenic, prodali. Sezema, jenž patřil ku předkům Markvartů ze Hrádku, seděl r. 1379 ve Smědčicích a později na Robčicích a žil ještě r. 1417. Bratr jeho Jan držel nějaký čas Encovany, které mu pustil bratr jeho Sulek v 1. 1391-1415 probošt Chotěšovský, čtvrtý bratr Martin (1394-1424) obyčejně se psal Martík a držel hrad Lopatu.

 
Graficke pismenko Sezema měl syna Markvarta, jenž dvanáctiletý byl r. 1400 za faráře v Erpužicích dosazen, ale tuším se toho důstojenství později zřekl. Jiný syn Sezemy byl Jiřík, jenž se r. 1425 připomíná. Kromě nich vyskytujíc se v pamětech Zdislav 1403-1413, jenž měl statek ve Sviňomazích, vdovu Markétu (1417-1434) a syna Jiříka (1425) zůstavil, Sulek (1417, 1420) a Bušek (1405-1434), jenž seděl v Erpužicích. Kromě Lopatů ze Hrádku, kteří záhy vymřeli, pocházeli Markvartové a Drzdéřové ze Hrádku od osob svrchu jmenovaných a příbuzné jim byly i jiné rodiny, které měly štít napříč trojdílný a za klenot hořící kouli. Kteří z vladyk napřed jmenovaných Hrádek drželi, není sice nikde výslovně zaznamenáno, ale soudíme, že jej měl z dotčených čtyř bratří naposled Jan, jenž žil ještě r. 1431 a že po něm následoval Markvart, potomek jeho a předek potomních Markvartův ze Hrádku. Týž se připomíná r. 1452 a r. 1466 mu zastaveny Hrozňovice. Jisto jest, že Hrádek r. 1473 Linhartovi Markvartovi ze Hrádku patřil.
 
Graficke pismenko Kdysi okolo r. 1520 prodal Jan ze Hrádku Hrádek zámek pustý s dvorem, tvrz, dvůr a ves Mydlovary a jiné vesnice Linhartovi, Markvartovi ze Hrádku jenž týž statek k Trpístům připojil.
 
Graficke pismenko Hrádek zpustl bezpochyby po r. 1473; neboť Linhart, který jej potom měl, psal se seděním na Erpužicích a Jan seděním na Mydlovařích.

Text: historie
5.7. 2002 - A.Sedláček Hrady, zámky a tvrze Království českého