Graficke pismenko Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s polygonálně uzavřeným presbytářem, v západním průčelí mírně předsunutý rizalit vrcholící štítem a dvě věže. Fasáda je členěna lizénami. Presbytář je zaklenut křížově, loď kostela je plochostropá (pův. klenutá).

 
Graficke pismenko Mobiliář je převážně barokní z 18. století: portálový hlavní oltář (čtvrtina 18. stol.) s obrazem Nanebevzetí Panny Marie a sochami českých patronů, boční oltáře jsou rokokové (pol. 18. stol.), barokní obrazy (18. stol.). Uvnitř kostela a v jeho vnějších zdech jsou náhrobní kameny z počátku 19. stol.

Text: popis
30.9. 2013 - Rodochrozit - podle Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978