Graficke pismenko Původní hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v l. 1601 - 1620, tento nový luteránský kostel s hřbitovem byl zřízen zásluhou děkana Matěje Petromyšla Horského. Již roku 1658 se zmiňuje špatný stav kostela, přestavba však byla provedena až v letech 1717 - 1718 (dle UPČ 1717 - 1726). Stalo se tak z popudu děkana Alexia Květoně z Rosenvaldu, kostel byl opraven a barokně přestavěn (dvě věže v západním průčelí, původní klenba nahrazena plochým stropem). Dle poměrně nízkých nákladů lze soudit, že šlo pouze o přestavbu, nikoliv o vybudování nového kostela, jak se předpokládalo dříve. Přestavba byla provedena podle plánů mladoboleslavského architekta Mikuláše Rossiho, kamenické práce J. Strouha.

 
Graficke pismenko Roku 1838 byl kostel opraven (šindelová střecha nahrazena taškami, stržen a znovu vyzdvižen strop kostela), opravu vedl místní architekt Alois Turek. Někdejší hřbitov se rozkládal na místě dnešního parku.
 
Graficke pismenko Od roku 2009 patří kostel mezi chráněné kulturní památky ČR.

Text: historie
21.7. 2013 - Rodochrozit - podle Umělecké památky Čech 2., E. Poche a kol., Academia 1978; http://www.kostelycz.cz; http://monumnet.npu.cz; doplněno redakcí dle Města a Městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, K. Kuča, Libri 2000; http://muzeum.novybydzov.cz