Bývalý františkánský klášter byl postaven kardinálem F. Dietrichsteinem v l. 1610-20 vč. přestavby pův. hřbitovní kaple na kostel Nejsv. Trojice (zbořen r. 1790). R. 1654 postavena kaple sv. Kříže. Klášter zrušen r. 1788, poté zde byla pekárna, octárna. Rekonstrukce koncem 20. stol., dnes hotel atp.
Hlavní obrázek místa
Hotel Octárna, bývalý františkánský klášter (později pekárna, octárna).
© Ivo Rozehnal, 07/2013
Graficke pismenko V Kroměříži za východním centrem města, v trojúhelníku ulic Tovačovského, Kostnické a Oskol, nalezneme zbytky původního františkánského kláštera. Dnes se zde nachází budova Staré polikliniky (pův. chudobinec, postavený na místě františkánského hřbitova), parkoviště, uprostřed stojí kaple sv. Kříže a za ní je soukromý prostor hotelu Octárna, který vznikl rekonstrukcí bývalého konventu. Zde se nacházejí mozaikové lunety Maxe Švabinského.
Ivo Rozehnal, 20.7. 2013

  historie

  Objekt bývalého kláštera františkánského řádu zaujímal východní prostory tehdejšího středověkého města. Byl vybudován na počátku 17. století. Samotná kaple sv. Kříže byla přistavěna r. 1654. Sousední hřbitov vedle konventu byl nadále využíván i po zrušení kláštera. Dnes jsou některé náhrobní kameny vestavěny do zdi, která odděluje část polikliniky s lékárnou od hotelového areálu. Samotná kaple sloužila také bývalému sirotčinci (budova dnešní

  Ivo Rozehnal - použité zdroje: web octárna.cz, mesto-kromeriz.cz, info v místě a infocentrum KM (upraveno redakcí), 20.7. 2013
  Lunety Maxe Švabinského
  Byly původně určeny pro výzdobu lodžie Národního divadla, když měly nahradit fresky od J. Tulky. K realizaci nakonec nedošlo zamítnutím schvalovacích orgánů. Dílo tak bylo v roce 1963 předáno Národní galerií zdejšímu Uměleckohistorickému muzeu v Kroměříži. Lunety byly nejprve instalovány v Colloredově kolonádě v Podzámecké zahradě, ale v roce 1998 byly přemístěny do areálu Octárny, kde Max Švabinský prožil dětství. Osazeny jsou lunety - Jan

  Ivo Rozehnal - použité zdroje: web octárna.cz, mesto-kromeriz.cz, info v místě a infocentrum KM, 29.9. 2013
  Františkány uvedl do Kroměříže r. 1606 kardinál František Dietrichstein. Nejprve obývali opuštěnou budovu bývalé johanitské komendy při kostelíku sv. Jana Křtitele, vlastní konvent byl zřejmě ustanoven až r. 1611 (zakládací listina se nedochovala). Protože stísněné a vlhké prostory někdejší komendy řádu nevyhovovaly, kardinál Dietrichstein nechal františkánům postavit nový konvent v blízkosti hřbitova, založeného r. 1562 během velkého moru.

  E.H. podle Encyklopedie moravských aslezských klášterů, Dušan Foltýn a kol., Libri 2005; www.muzeum-km.cz; http://www.octarna.cz, 29.9. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Kroměříž  (KM)
  Kroměříž