Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Bítov je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů naší země (první písemná zmínka je z let 1061–1067). Leží na ostrohu obtékaném řekou Želetavkou, nedaleko jejího soutoku s Dyjí, v malebném kaňonu tzv. Moravského Švýcarska. Dnes se zrcadlí ve vodách Vranovské přehrady (zbudované v r. 1935), které zatopily obec Bítov v podhradí. Původně dřevěný hrad (dědic sídlištního hradiska) byl jako zeměpanský hrad, střežící jižní hranici země, nahrazen hradem kamenným – z poč. 13 stol. se dochovala pouze západní břitová věž. Bítov býval centrem jednoho ze šesti moravských krajů. Po vymření Přemyslovců se dostává (1307) na více než 200 let do rukou Lichtemburků. Za nich vzniklo jádro dnešní kaple Nanebevzetí Panny Marie (1334), základ dnešního paláce, obě vstupní věže se štítovou zdí a jižní křídlo. Po vymření Lichtemburků se zde vystřídali Strejnové ze Švarcenavy, Jankovští z Vlašimi (zakladatelé zdejší zbrojnice) a mezi lety 1811 – 1863 byl pustnoucí hrad za hrabat Daunů upraven do dnešní novogotické podoby. Za zmínku stojí zejména palácové novogotické interiéry s kolekcí rozsáhlé iluzivní výmalby napodobující dřevo, kámen nebo štuk. Interiéry jsou doplněny sbírkou obrazů tzv. druhé vlny německých a rakouských romantiků – ze zámku Rájce nad Svitavou (Schnorr z Carolsfeldu, Russ, Fendi, Camphausen). Posledním majitelem do roku 1945 byl velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Haasenfelsu, za jeho syna Jiřího mladšího se změnil hrad v největší soukromou zoologickou zahradu na kontinentě v té době. Nejvyhledávanější je dnes sbírka 51 vycpaných psů nejrůznějších ras.

 
Graficke pismenko ZBROJNICE
 
Graficke pismenko Od roku 2003 je znovu po 33 letech otevřena výběrová expozice nejvýznamnějších exemplářů slavné bítovské zbrojnice. Zbrojnice je umístěna do původních prostor, kde byla uložena od 18.století, doložených fotografií z r. 1880.
 
Graficke pismenko Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612–1736). Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století představuje také zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století. Vedle zájmu o umělecky řemeslně zpracované zbraně reprezentační povahy měli příslušníci rodu zvláštní zájem o technicky nové, nezvyklé řešení palných zbraní. Víceranné zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky. Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní, které vyjadřují vlastní obrannou funkci hradu jako kopí /11. stol./, meče /14. stol./, hradební pušky.
 
Graficke pismenko Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti. Zbrojnice je charakteristická svým romantickým uspořádáním (štíty, dřevcové zbraně) navozujícím iluzi rytířských síní středověkých hradů. Návštěvníkům vřele doporučujeme prohlídku tohoto unikátu naší minulosti.
 
Graficke pismenko V roce 2005 byla zbrojnice doplněna o další exponáty.

Text: historie
3.3. 2006 - Informační servis Státního hradu Bítov