Barokní kostel byl vystavěn na místě staršího kostela (zmiň. r. 1339), který vyhořel r. 1751. V l. 1753-1755 vybudován nový kostel, po požáru r. 1834 opraven a přestavěn. Věž, jejíž základy pocházejí z původního kostela, byla r. 1888 zvýšena o zvonové patro a upravena novorománsky.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jiljí ve Dvorcích
Průčelí kostela s věží, pohled od západu.
© Pavel Vítek 06/2013
Graficke pismenko Dvorce leží na hlavní silnici I/46 Olomouc - Opava. Nacházejí se 25 km severovýchodně od Šternberka, 32 km jihozápadně od Opavy a 23 km jihovýchodně od Bruntálu. Kostel sv. Jiljí stojí nad náměstím a je nepřehlédnutelnou místní dominantou.
Pavel Vítek, 9.7. 2013

  historie

  První písemná zmínka o Dvorcích je z roku 1339. Na místě současného kostela stával původně dřevěný farní kostel, zmiňovaný již roku 1339, později přestavěný na kostel zděný. K němu byla v druhé pol. 16. století postavena věž, která je i součástí nynějšího kostela. Starý kostel vyhořel při velikém požáru města r. 1751. Viditelné zbytky starého gotického kostela, kolem kterého se nacházel hřbitov, se dodnes zachovaly ve zdivu věže. Nový kostel

  Pavel Vítek-zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Academia 1994 (doplněno redakcí dle http://bruntalsky.denik.cz; info obec), 9.7. 2013

  popis

  Kostel svatého Jiljí je orientovaná jednolodní stavba. Půlkruhově uzavřené kněžiště je na hlavní lodi odsazené. K jeho severní straně přiléhá sakristie s oratoří v patře. V ose západního průčelí lodi předstupuje hranolovitá věž. V závěru kněžiště zasazen kámen s letopočtem 1753. Vstup do kostela vede podvěžím, které je valeně zaklenuté. Zařízení kostela obsahuje mj. klasicistní varhanní skříň, pocházející z pol. 19. století.
  Pavel Vítek-zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Academia 1994, 9.7. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Dvorce