Barokní kostel dal postavit v l. 1698-1712 hrabě Heřman Jakub Černín (arch. G. B. Alliprandi) na místě pův. dřevěné kaple (14. stol.). Poutní kostel byl v 1. pol. 19. stol. upraven na hřbitovní (zbořen ambit a jedna postranní kaple). V 2. pol. 20. stol. silně zchátral, zrekonstruován v l. 2004-05.
Hlavní obrázek místa
© Jarda Haderer, 05/2013
Římskokatolický poutní kostel Nejsvětější Trojice dal postavit v letech 1698 - 1712 hrabě Heřman Jakub Černín podle plánů Giovanniho Battisty Alliprandiho na místě původní dřevěné kaple Panny Marie ze 14. století. V kapli bylo pozdně gotické vyřezávané sousoší Korunování Panny Marie, později uctívané jako vyobrazení Nejsvětější Trojice. Kaple měla být za husitských válek vypálena a poté znovu vystavěna, s novým zasvěcením Nejsvětější Trojici. U kaple stávala poustevna, do které se měla dle pověsti uchýlit r. 1541 mniška Ludmila, dcera Jindřicha III. z Plavna (majitele panství), která musela v období reformace uprchnout z Lipska. Kaple byla oblíbeným poutním místem, a postupně přestávala kapacitně postačovat zájmu poutníků. Hrabě Heřman Jakub ...
E.H. podle http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz; wikipedia.org; http://monumnet.npu.cz; Umělecké památky Čech 1., E. Poche a kolektiv, Academia 1977, 23.7. 2013

  pověsti

  Podle pověsti byla mariánská kaple v době, kdy na hradě Andělská Hora seděl husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, vypálena husity. Po požáru bylo shledáno, že dřevěné sousoší Korunování Panny Marie zůstalo zázrakem zachováno neporušené.
  E.H. podle http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/, 23.7. 2013
  Legendy o důvodech vybudování nového kostela
  Jedna legenda vypráví, že hrabě Heřman Jakub Černín nechal vystavět nový poutní kostel jako výraz díků za mužského dědice, Františka Josefa Černína, narozeného v roce 1698. Podle další legendy se hraběti měla stát na projížďce vážná nehoda, kterou jen zázrakem přežil, a zraněný se bez pomoci dostal až ke staré kapli. Z vděčnosti zde poté nechal vybudovat nový kostel.
  E.H. podle http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz, 23.7. 2013

  popis

  Jedinečný trojboký raně barokní kostel, půdorys pravidelného trojúhelníku se zkosenými rohy má i kostelní areál s postranními kaplemi (zachovány dvě ze tří). Jednolodní kostel se zkosenými nárožími je krytý nízkou šindelovou jehlancovou střechou s trojbokou jehlancovou věžičkou. Ve zkosených nárožích byly původně tři vchody s kamennými portály, dva z nich byly ve 20. stol. zazděny. Okna kostela jsou obdélná, polokruhově zakončená, vnější stěny

  E.H. podle http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz; info OÚ Andělská Hora, 23.7. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Andělská Hora